Covid-19 wat is de impact op lopende b2b contracten?

Geplaatst door:

Verplichte sluiting of afgelasten door COVID-19 virus geeft geen aanleiding tot schade vergoeding omdat dit het gevolg is van ‘vreemde oorzaak’ of ‘fait du prince’. Zonder overheidsverplichting, maakt dit echter enkel overmacht uit indien dit contractueel zo werd bepaald. Huur en leveringen moeten verder worden afgenomen en betaald, enkel verplicht opgeschorte prestaties moeten niet betaald worden. Lees het volledige artikel hier   Continue Reading →
0

Price adapting do or don’t?

Geplaatst door:

De lijst met onrechtmatige beding in B2B contracten verzet zich tegen eenzijdige prijsaanpassingen in contracten vanaf 1 december 2020; tenzij er een geldige reden is voor de stijging, of partijen dit werkelijk zo hebben gewild. De verantwoording voor de wet zorgt voor weinig duidelijkheid over wat geldige redenen kunnen zijn om wel nog prijzen aan te passen. Of het volstaat om als tegengewicht een mogelijkheid te geven de overeenkomst op te zeggen is niet  zeker. Volgens de  Nederlandstalige versie van ... Continue Reading →
0

De verwerking van persoonsgegevens in een franchisenetwerk

Geplaatst door:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”) is ondertussen meer dan een jaar in werking. Veel bedrijven zijn zich echter nog steeds niet ten volle bewust van het belang van een daadwerkelijk beleid voor de verwerking van persoonsgegevens (de “Gegevens”). Dit is des te meer het geval in franchisenetwerken waar de verwerking van Gegevens zowel intern als op het niveau van het netwerk is georganiseerd. Het vraagstuk van de verwerking van Gegevens binnen een franchisenetwerk is complex en verscheidene oplossingen dienen zich ... Continue Reading →
0

Regionalisering van de wet op de handelshuurovereenkomsten: korte opmerkingen en gevolgen voor de franchiseovereenkomsten in het Waalse Gewest

Geplaatst door:

Sinds de regionalisering van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten heeft de Waalse wetgever reeds gebruik gemaakt van zijn nieuwe bevoegdheid door die regelgeving op verschillende punten te wijzigen. Van de wijzigingen in kwestie zijn de wijzigingen die door het programmadecreet van 17 juli 2018 zijn ingevoerd, van cruciaal belang voor de franchiseovereenkomsten in het Waalse Gewest. In dit geval voegt het decreet de volgende twee paragrafen toe aan artikel 1 van de wet op de handelshuurovereenkomsten:

§ ...

Continue Reading →
0

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt op zijn beurt wetgeving aan over “pop-up stores”.

Geplaatst door:

Achtergrondinformatie Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een ordonnantie van 25 april 2019 “betreffende de handelshuur van korte duur” aangenomen, die op 9 mei 2019 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. Daarmee is het de laatste gewest in het land die wetgeving opstelt voor “pop-up stores“, die winkels die voor een korte termijn, voor een specifieke gelegenheid of door de huurder die de levensvatbaarheid van een nieuwe commerciële activiteit wil testen, worden geopend. Het gewest wil dus met name toezicht houden op de ... Continue Reading →
0

Hoe overtuigt u uw bankier van uw franchiseproject?

Geplaatst door:

Wanneer u naar een bankier stapt, is het heel belangrijk dat uw businessplan in balans is. U dient te weten wat er in de plannen staat en dat u dit kan toelichten. Als uw franchisegever een akkoord opstelt met de bankier, kunnen daarin al de voorwaarden staan waaraan u moet voldoen. Dit is een handig instrument, het kan fungeren als checklist voor de voorwaarden om te kunnen lenen van de bank. Hoewel het moeilijk is om een lening te krijgen ... Continue Reading →
0

Nieuwe regelgeving inzake misbruik van economische afhankelijkheid

Geplaatst door:

Op 21 maart 2019 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel aangenomen “tot wijziging van het Wetboek van economische recht met betrekking tot misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen“. Het is belangrijk om rekening te houden met deze nieuwe regeling in de betrekkingen tussen de franchisegever en de franchisenemer en bij het opstellen en uitvoering van  de franchiseovereenkomst. 1. Het begrip “positie van economische afhankelijkheidspositie”, wordt door dezelfde wet ingevoerd in het Wetboek van economisch recht, en ... Continue Reading →
0

Het stilzwijgende niet-concurrentiebeding bij een franchiseovereenkomst

Geplaatst door:

Een franchiseovereenkomst wordt meestal intuïtief gesloten: de franchisegever kiest zijn franchisenemer op basis van de criteria die hij het meest geschikt acht en geeft zijn franchisenemer met name niet het recht zijn overeenkomst over te dragen zonder dat zijn opvolger is goedgekeurd. Wat gebeurt er indien de franchisenemer, direct of indirect (bijvoorbeeld via een andere onderneming), op hetzelfde tijdstip als de uitvoering van zijn franchiseovereenkomst besluit om een andere activiteit uit te oefenen in concurrentie met die welke hem door de ... Continue Reading →
0

BFF Ronde tafel over de specifieke implementatie van de GDPR binnen de franchiserelatie

Geplaatst door:

Tijdens een interactieve ronde tafel georganiseerd door de Belgische Franchise Federatie op 18 september 2018 kwam onder meer de juridische verhouding tussen de franchisegever en de franchisenemer in het kader van de GDPR aan bod. Moet men ervan uitgaan dat de franchisegever systematisch de lead zal nemen in zijn rol van “verwerkingsverantwoordelijke” (controller) en wordt de franchisenemer dan steeds beschouwd als “verwerker” (processor)? Of zullen franchisegever en franchisenemer eerder als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken optreden? Een positief ... Continue Reading →
0
Pagina 4 van 7 «...23456...»