Regionalisering van de wet op de handelshuurovereenkomsten: korte opmerkingen en gevolgen voor de franchiseovereenkomsten in het Waalse Gewest

Geplaatst door: Franchising Belgium

Sinds de regionalisering van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten heeft de Waalse wetgever reeds gebruik gemaakt van zijn nieuwe bevoegdheid door die regelgeving op verschillende punten te wijzigen.

Van de wijzigingen in kwestie zijn de wijzigingen die door het programmadecreet van 17 juli 2018 zijn ingevoerd, van cruciaal belang voor de franchiseovereenkomsten in het Waalse Gewest.

In dit geval voegt het decreet de volgende twee paragrafen toe aan artikel 1 van de wet op de handelshuurovereenkomsten:

§ 2. Deze afdeling is ook volledig van toepassing op de huurovereenkomsten gesloten in het kader van een commerciële samenwerkingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel I.11, 2°, van het Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013.

§ 3. Elk beding dat uitsluitend betrekking heeft op de lokalen die voor de exploitatie van een bepaald merkteken worden gehuurd, wordt als ongeschreven beschouwd.

In dit artikel bespreken we kort die Waalse bijzonderheden die, ondanks hun inwerkingtreding reeds een jaar geleden, nog steeds duidelijk niet gekend zijn door de mensen in de praktijk.  Om het volledige artikel te lezen klik hierAltius NL Regionalisering van de wet op de handelshuurovereenkomsten en gevolgen voor de franchiseovereenkomsten in het Waalse gewest