De waarden verdedigd door de BFF

Een authentieke en ethische franchise

Elke franchiseformule omvat drie partijen die nauw met elkaar zijn verbonden : de franchisegever, de franchisenemer en het netwerk. De franchisenetwerken hebben geen toekomst als de betrekkingen tussen die drie partijen niet op een rechtvaardig evenwicht tussen alle partners zijn gericht. Om het voorbestaan van zijn netwerk te kunnen garanderen heeft de franchisegever franchisenemers nodig die op een waardige manier hun brood verdienen.

Een franchisenetwerk moet met wijsheid, omzichtigheid en realiteitzin worden opgebouwd en dat moet resoluut op een ethisch verantwoorde manier gebeuren. Het moet kost wat kost worden vermeden dat er franchisenemers bij een project worden betrokken dat geen succes boekt, dat een avontuur vol risico’s is en dat niet wordt geschaad door positieve resultaten die al eerder werden bereikt met het aangeboden franchiseconcept. Anderzijds past een ongelijke krachtsverhouding tussen franchisegever en franchisenemer niet in het kader van de waarden die de Belgische Franchise Federatie verdedigt en die ze afbakent in : “De handvest van de BFF voor een authentieke en ethische franchise”.