De Richtlijnen van de Belgische Franchise Federatie (2021)

 

De richtlijnen stellen de principes voor waarop de BFF zich baseert op de beoordeling in het rechtskader voor franchising met betrekking tot verticale overeenkomsten in de zin van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het kader dat de toepassing van de Europese Deontologische Erecode van de EFF vergemakkelijkt.

Doelstelling

  • Een kader bieden om franchisegevers en franchisenemers te helpen hun eigen contractuele en operationele beleid vast te stellen voor het beheer van de relatie tussen de spelers en voor het beheer van het algemeen belang van de netwerken.
  • De richtlijnen bakenen het actieterrein af ten aanzien van de mededingingsregels van de nationale autoriteiten en de Europese Unie.
  • Zij zijn niet-bindend en hebben voornamelijk betrekking op ethiek in franchising.
  • Zij hebben tot doel de naleving van de juridische grondbeginselen van franchising te bevorderen en te ondersteunen om een consensus tussen de belanghebbenden over gevoelige kwesties te vergemakkelijken

De BFF

  • blijft de toepasbaarheid van haar richtlijnen beoordelen op basis van informatie van de markt en van de nationale mededingingsautoriteiten
  • kan deze in het licht van toekomstige ontwikkelingen en de stand van zijn kennis herzien.

De richtlijnen moeten het mogelijk maken om

  • snel de kloof te overbruggen in de interpretatie tussen franchisegevers en franchisenemers van ethiek en eerlijkheid in een netwerk,
  • om franchisenemers dichter bij het algemeen belang van de netwerken te brengen,
  • actoren te begeleiden bij de verantwoorde ontwikkeling en het gebruik van legale en ethische netwerken.

De richtlijnen

De overdracht van een franchiseonderneming

De verlenging van een franchiseovereenkomst

Dialooginstanties binnen franchisenetwerken

Evolutie van de franchisenetwerken

Het netwerk tegenover de consument en de consument tegenover franchising

De evolutie van het concept