Geschillen goed oplossen

De Belgische Franchisefederatie erkent het grote nut van alternatieve geschillenregeling en bevordert al enkele jaren de minnelijke geschillenoplossing voor conflicten tussen franchisegevers en -nemers.

Hiervoor heeft zij het volgende opgesteld:

De bemiddeling en de verzoening zijn twee methoden die variëren vooral door de verbintenis van de partijen bij de oplossingsmethode van het conflict en door de controle van de partijen op de uiteindelijke beslissing.

Verzoening

Voor franchisenetwerken, lid van de BFF, kunnen de franchisenemer en de franchisegever in geval van een geschil de tussenkomst van de FBF vragen in een poging tot verzoening.  Vervolgens wordt binnen de BFF een bemiddelingscomité benoemd.   Deze comité is samengesteld uit drie bemiddelaars: een onafhankelijk expert, een vertegenwoordiger van de franchisenemer en een vertegenwoordiger van de franchisegever. De procedure is vrijwillig en confidentieel. De bemiddelaars leggen na het horen van de partijen een verzoeningsvoorstel voor. Dit voorstel is niet bindend: de partijen zijn vrij er mee in te stemmen of niet.  De voordelen zijn de snelheid en de prijs. Deze procedure kan nuttig zijn om een idee te krijgen van de mogelijke resultaten van een klein geschil.

 

Mediatie

Sinds 2002 heeft de BFF, voor haar leden en niet leden, een bemiddelingsdienst opgericht.   De bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke oplossingsprocedure voor conflicten.  Een derde neutrale en onafhankelijke partij, een erkende bemiddelaar wordt door de partijen gekozen. De bemiddelaar helpt de partijen hun eigen oplossing te vinden. Hij heeft geen enkele beslissingsmacht. Hij bevordert een efficiënte communicatie tussen partijen, zoekt naar hun noden en verlangens, bepaalt de vragen die moeten opgelost worden en helpt de partijen creatieve oplossingen te vinden. De partijen worden verantwoordelijk gesteld voor hun conflicten. Zij moeten een evenwicht kunnen vinden tussen hun bevoegdheden, hun rechten en hun belangen.

Uiteindelijk vergemakkelijkt de bemiddeling het verderzetten van de relaties tussen de partijen. In vergelijking met een gerechtelijke procedure of met arbitrage, is bemiddeling goedkoper en sneller.Aan welke voorwaarden – Bemiddeling