Must do’s voor bestuurders van franchisenemers in moeilijkheden

Geplaatst door:

Franchisenetwerken zijn niet immuun voor veranderende economische omstandigheden. Zo brengen de huidige inflatie en prijsstijgingen heel wat franchisenemers in moeilijk vaarwater. In sommige gevallen kunt u als bestuurder van een vennootschap-franchisenemer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Hierna volgen enkele must do’s om dit risico te beperken. I.  Blijf de boekhouding voeren en (tijdig) de jaarrekening neerleggen Als bestuurder moet u de jaarrekening neerleggen binnen 30 dagen na goedkeuring ervan en ten laatste zeven maanden na afsluiting van het boekjaar. Dit lijkt evident, maar ... Continue Reading →
0

Een geschil: er zijn niet alleen de rechtbanken!

Geplaatst door:

U hebt een contract gesloten met een leverancier of een klant en de zaken zijn niet gelopen zoals gepland.  In dat geval is het altijd raadzaam contact op te nemen met de andere partij om het probleem te melden en te proberen het rechtstreeks op te lossen, maar als dat niet lukt, moet u niet te snel denken aan gerechtelijke stappen, die u veel tijd en geld kunnen kosten en kunnen leiden tot een resultaat dat u misschien niet op ... Continue Reading →
0

Kunnen franchisegevers hun Britse franchisenemers nog de bescherming van het merk garanderen na BREXIT?

Geplaatst door:

Op 31 december 2020 liep de overgangsperiode zoals overeengekomen in het EU-VK-Terugtrekkingsakkoord af, waardoor de Brexit formeel werd voltrokken op 1 januari 2021. Wat betekent dit nu voor Franchisevers met Britse franchisenemers, en vooral is het merk waaronder het franchisenetwerk opereert ook in het Verenigd Koninkrijk nog voldoende beschermd? Tijdens de overgangsperiode behielden alle EU merken hun geldigheid ook op het territorium van het Verenigd Koninkrijk. Na 1 januari 2021 verliezen Europese merken ... Continue Reading →
0

De B2B-WET meer rechtsonzekerheid voor een schijn van bescherming van franchisenemers?

Geplaatst door:

Het wordt vaak aangenomen dat franchisenemers zich ten aanzien van hun franchisegevers in een positie van economische afhankelijkheid bevinden om verschillende redenen. Om de integriteit van het netwerk te beschermen, heeft de arbitragecommissie geoordeeld dat het franchisegevers geoorloofd is om bedingen te voorzien die franchisenemers ervan weerhouden om al te vlot over te stappen naar een concurrerend netwerk. Om franchisenemers te beschermen tegen het risico van uitbuiting van die relatieve marktmacht of ongelijke informatie, werden de voorbije decennia zelfregulerende en ... Continue Reading →
0

Eerste Belgische uitspraak over misbruik van economische afhankelijkheid

Geplaatst door:

Eerste Belgische uitspraak over misbruik van economische afhankelijkheid: veel naar uitgekeken, weinig precedentwaarde? Op 28 oktober 2020 heeft de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Gent (“de Voorzitter”) een uitspraak gedaan in de eerste zaak over “misbruik van economische afhankelijkheid” in België. Twee maanden eerder, op 22 augustus 2020, werd in België een nieuwe wet van kracht die het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid invoerde.   Lees hier het volledige artikel. Continue Reading →
0

(Handels)huur in tijden van covid-19: wie is het kind van de rekening?

Geplaatst door:

Eerder deze maand berichtte de media uitgebreid over een opvallend vonnis van de vrederechter te Etterbeek, waarbij de huurder van een niet-essentiële handelszaak omwille van ‘Corona overmacht’ vrijgesteld wordt van betaling van de huur voor de periode van verplichte sluiting.    Deze uitspraak is de meest gemediatiseerde in een groeiend aantal uitspraken over de gevolgen van de COVID-19 maatregelen op de huurrelaties. Helaas valt nog weinig lijn te bespeuren en gaat de rechtspraak drie kanten uit.  Lees hier het volledige artikel. Continue Reading →
0

De Nederlandse Franchise wet : PID Dutch style

Geplaatst door:

In Nederland is een wetsvoorstel aangenomen dat de positie van de franchisenemer juridisch versterkt.  De focus ligt net zoals in België op informatie. De nieuwe wet treedt per 1 januari 2021 in werking.  Franchisegevers die ook in Nederland actief zijn of wensen te worden zullen hiermee rekening moeten houden.

Wat?

A.   Precontractuele informatie

Ten laatste vier weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst moet de franchisegever aan de beoogde franchisenemer alle informatie verschaffen die van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Net ... Continue Reading →
0

Drie sleutelwoorden binnen franchisenetwerken : anticipatie, cashplanning en onderhandeling!

Geplaatst door:

Tijdens een recent seminarie georganiseerd door de Brusselse Kamer van Koophandel (BECI) heeft het advocatenkantoor FLINN een overzicht gegeven van de steunmaatregelen die de regering heeft genomen in haar economische strijd tegen de COVID 19. De belangrijkste doelstelling is het verhogen van de liquiditeiten voor ondernemers en het beschermen van de door de crisis getroffen debiteuren, met name door middel van het Koninklijk Besluit nr. 15. Het is de wereld op zijn kop gezet : in tegenstelling tot de ... Continue Reading →
0

Algemeen moratorium (KB nr. 15) blijft ook franchisenemers beschermen.

Geplaatst door:

Recent heeft de regering beslist om de reeks maatregelen vervat in het Koninklijk besluit nr. 15, betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis, te verlengen. De aanvankelijke datum van het einde van het moratorium, voorzien op 17 mei 2020, werd aldus uitgesteld tot 17 juni 2020, datum die onderhevig is aan verlenging door de Koning.

Tal van bedrijven zien zich geconfronteerd met een ontoereikende cash-buffer ingevolge de COVID-19 ...

Continue Reading →
0

Eerste arrest van de Raad van State over de coronamaatregelen: geen discriminatie

Geplaatst door:

Er is een eerste arrest uitgesproken over de lockdown maatregelen en met name over de versoepeling ervan. Vanaf zaterdag 18 april 2020 mochten enerzijds “de doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen” en anderzijds “de tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen” heropenen.

Twee verzoekende partijen vonden dat de “gespecialiseerde vakhandelaars” in machines voor landbouw en groen werden gediscrimineerd omdat deze handelaars niet opnieuw open mochten gaan.  Die verzoekers waren enerzijds ...

Continue Reading →
0
Pagina 1 van 5 12345