Master-franchising in België

Men moet hier een onderscheid maken tussen “  nationale master ” die een vorm van “  sub-franchising  is, gebruikt in grote landen zoals de Verenigde Staten of Canada, en van  “ internationale master ”.

Definitie :

De internationale master franchise is een overeenkomst tussen twee ondernemingen waarbij de ene, de franchisegever in zijn origineel land, de andere, de masterfranchisenemer, tegen rechtstreekse of indirecte geldelijke vergoeding het recht verleent een franchising te exploiteren ten einde franchiseovereenkomsten te sluiten met derden, de (sub)franchisenemer, en dit in gedefinieerde territoriale of regionale gebieden.

De master-franchisenemer moet zijn netwerk ontwikkelen volgens franchisetechnieken en volgens een gedefinieerde strategie.

Opzoekingprocedure :

De kandidaten die geïnteresseerd zijn in een master voor de Belgische markt moeten gewoonlijk naar het buitenland gaan zoeken  ( Federaties, franchisebeurzen, gespecialiseerde tijdschriften,…) ofwel zich bij gespecialiseerde consulenten aanmelden.

De master krijgt de opdracht alle marktstudies door te voeren om te kijken of het concept en de formule wel aan de  voorziene markt aangepast zijn.

Dikwijls wordt ook aan de master gevraagd de formule te testen en het concept te verbeteren via opening van één of meer pilooteenheden.

Voorzorgen :

Alle voorzorgen die normaal van toepassing zijn voor de traditionele franchisenemer zijn hier ook van toepassing. En dit nog meer aangezien het concept zich nog niet bewezen heeft op de voorziene markt.

Er bestaan trouwens een aantal risico specifiek gebonden aan de master en waarvoor de kandidaten heel voorzichtig moeten blijven :

 • het concept, de knowhow, de formule zijn niet altijd aangepast of aanpasbaar aan de voorziene markt.
 • de master is niet altijd de beste opstartformule om een nieuwe markt te veroveren.
 • de originele franchisegever, prestatievermogend op zijn eigen markt, heeft niet altijd de middelen, de tijd of de wil, zijn buitenlandse partners te volgen en te steunen.
 • de master heeft niet altijd de capaciteit, de middelen of de beschikbaarheid om franchisegever te worden.
 • de originele franchisegever heeft soms een gewone speculatieve visie betreffende zijn annwezigheid op de buitenlandse markt ( masterrecht en commissies staan niet in verhouding ten opzichte van het marktpotentieel ).

Trends in België :

De meeste Europese franchisegevers kiezen niet voor de techniek van de internationale master voor hun ontwikkeling op de buitenlandse markten. Ze kiezen liever voor :

 • directe Franchising
 • filiaalbedrijven
 • master representatie (consulenten, gespecialiseerde bedrijven )
 • De Noord Amerikaanse landen zijn al meer gewoon de mastertechniek te gebruiken voor hun binnenlandse ontwikkeling.
 • De meest voorkomende sectoren zijn de volgende :
 • snelle restauratie en thema-restauratie (Mexicaans bv. )
 • business to business (ondernemingsraden, vorming,…)
 • diensten aan particulieren (reisagentschappen, huisreiniging,…)