Eerste Belgische uitspraak over misbruik van economische afhankelijkheid

Geplaatst door:

Eerste Belgische uitspraak over misbruik van economische afhankelijkheid: veel naar uitgekeken, weinig precedentwaarde? Op 28 oktober 2020 heeft de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Gent (“de Voorzitter”) een uitspraak gedaan in de eerste zaak over “misbruik van economische afhankelijkheid” in België. Twee maanden eerder, op 22 augustus 2020, werd in België een nieuwe wet van kracht die het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid invoerde.   Lees hier het volledige artikel. Continue Reading →
0

(Handels)huur in tijden van covid-19: wie is het kind van de rekening?

Geplaatst door:

Eerder deze maand berichtte de media uitgebreid over een opvallend vonnis van de vrederechter te Etterbeek, waarbij de huurder van een niet-essentiële handelszaak omwille van ‘Corona overmacht’ vrijgesteld wordt van betaling van de huur voor de periode van verplichte sluiting.    Deze uitspraak is de meest gemediatiseerde in een groeiend aantal uitspraken over de gevolgen van de COVID-19 maatregelen op de huurrelaties. Helaas valt nog weinig lijn te bespeuren en gaat de rechtspraak drie kanten uit.  Lees hier het volledige artikel. Continue Reading →
0

De Nederlandse Franchise wet : PID Dutch style

Geplaatst door:

In Nederland is een wetsvoorstel aangenomen dat de positie van de franchisenemer juridisch versterkt.  De focus ligt net zoals in België op informatie. De nieuwe wet treedt per 1 januari 2021 in werking.  Franchisegevers die ook in Nederland actief zijn of wensen te worden zullen hiermee rekening moeten houden.

Wat?

A.   Precontractuele informatie

Ten laatste vier weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst moet de franchisegever aan de beoogde franchisenemer alle informatie verschaffen die van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Net ... Continue Reading →
0

Drie sleutelwoorden binnen franchisenetwerken : anticipatie, cashplanning en onderhandeling!

Geplaatst door:

Tijdens een recent seminarie georganiseerd door de Brusselse Kamer van Koophandel (BECI) heeft het advocatenkantoor FLINN een overzicht gegeven van de steunmaatregelen die de regering heeft genomen in haar economische strijd tegen de COVID 19. De belangrijkste doelstelling is het verhogen van de liquiditeiten voor ondernemers en het beschermen van de door de crisis getroffen debiteuren, met name door middel van het Koninklijk Besluit nr. 15. Het is de wereld op zijn kop gezet : in tegenstelling tot de ... Continue Reading →
0

Algemeen moratorium (KB nr. 15) blijft ook franchisenemers beschermen.

Geplaatst door:

Recent heeft de regering beslist om de reeks maatregelen vervat in het Koninklijk besluit nr. 15, betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis, te verlengen. De aanvankelijke datum van het einde van het moratorium, voorzien op 17 mei 2020, werd aldus uitgesteld tot 17 juni 2020, datum die onderhevig is aan verlenging door de Koning.

Tal van bedrijven zien zich geconfronteerd met een ontoereikende cash-buffer ingevolge de COVID-19 ...

Continue Reading →
0

Eerste arrest van de Raad van State over de coronamaatregelen: geen discriminatie

Geplaatst door:

Er is een eerste arrest uitgesproken over de lockdown maatregelen en met name over de versoepeling ervan. Vanaf zaterdag 18 april 2020 mochten enerzijds “de doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen” en anderzijds “de tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen” heropenen.

Twee verzoekende partijen vonden dat de “gespecialiseerde vakhandelaars” in machines voor landbouw en groen werden gediscrimineerd omdat deze handelaars niet opnieuw open mochten gaan.  Die verzoekers waren enerzijds ...

Continue Reading →
0

Coronavirus : welke gevolgen voor franchisegevers en franchisenemers?

Geplaatst door:

In deze ongeziene crisisperiode worden ondernemingen geconfronteerd met talrijke uitdagingen.  De sluiting van vele ondernemingen en verkooppunten en de algemene vertraging van de economie ten gevolge van de opeenvolgende ministeriële besluiten van de voorbije maand hebben ook een belangrijke impact voor talrijke franchisegevers en –nemers. Deze bijdrage behandelt enkele van de vele vragen die franchisegevers en –nemers zich stellen aangaande de verderzetting en uitvoering van hun commerciële overeenkomsten, zowel met leveranciers, klanten als dienstverleners. Lees het volledige artikel hier.  Continue Reading →
0

Covid-19 ? Lockdown in België: wat zijn de gevolgen op uw activiteit?

Geplaatst door:

Na de aankondiging van de Wereldgezondheidsorganisatie op 12 maart 2020 dat COVID-19 een pandemie vormde, hebben verschillende staten geleidelijk aan beheersingsmaatregelen ingevoerd en de sluiting of onderwerping van bedrijven aan strenge arbeidsvoorschriften bevolen. 4 experten komen aan het woord om u op juridisch vlak door deze onzekere en ongekende tijden te begeleiden.  Lees het volledige artikel hier. Continue Reading →
0

Covid-19 | Lockdown in België: wat met huurovereenkomsten?

Geplaatst door:

De lockdownmaatregelen aangenomen door de Belgische overheid in haar ministerieel besluit van 18 maart 2020 houden een volledige sluiting van winkels in tot 19 april 2020, behoudens enkele zeer beperkte uitzonderingen, met inbegrip van voedings- en dierenvoedingswinkels, apotheken en tankstations. In vergelijking met sommige andere Europese landen is er in België nog geen specifieke wetgeving of beslissing genomen met betrekking tot huurovereenkomsten. Lees het volledige artikel hier. Continue Reading →
0

E-commerce, de remedie voor Covid-19 ?

Geplaatst door:

Derplichte sluiting door COVID-19 virus van fysieke winkels kan deels opgevangen worden door een (verder) inzetten op online verkoop.  De omschakeling kan in principe eenvoudig gebeuren, maar er moet met een aantal zaken rekening gehouden worden. De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad ter bestrijding van COVID-19 verplicht alle winkels die niet-essentiële diensten leveren, te sluiten. Telewerk waar mogelijk, wordt (tijdelijk) de norm. En waar dit niet mogelijk is moet aan ‘social distancing’ worden gedaan (1,5 m afstand houden). De Nationale Veiligheidsraad wil ... Continue Reading →
0
Pagina 3 van 7 12345...»