Een organisme ten dienste van de bedrijven

De Belgische Franchise Federatie werd opgericht in maart 1992, op initiatief van een groep dynamische bedrijfsleiders, actief in de franchisesector. De BFF beschikt thans over een permanent secretariaat en verschillende werkcommissies en is dus goed gewapend om haar opdracht te vervullen: haar leden te verenigen door hen zo nauw mogelijk te betrekken bij de uitbouw van  franchising in de toekomst, die dynamischer en evenwichtiger moet worden, alsook bij de versterking van het label, dat garant staat voor de kwaliteit, de deontologie en dus de geloofwaardigheid bij de overheid, de franchisegevers, de franchisenemers en de kandidaat franchisenemers.

De doelstellingen en de diensten

1. Bijdragen tot een zuivere, harmonieuze en evenwichtige ontwikkeling van de franchisenetwerken in het kader van een volledig respect van de Europese Deontologische Erecode en dit in het belang van beide: franchisegevers en franchisenemers.

2. Vertegenwoordigen en verdedigen van de materiële en morele belangen van de Belgische franchisegevers en hun netwerken, zowel in België als in het buitenland.

3. Franchising promoten bij openbare instellingen, in verschillende economische sectoren en bij de publieke opinie.

4. Haar leden, franchisegevers, bijstaan bij iedere vraag betreffende de goede ontwikkeling van hun franchisenetwerken.

5. Juridische, economische, fiscale, administratieve of andere studie eigen aan franchising, verwezenlijken.

6. Nuttige contacten realiseren, zowel op nationaal, Europees als internationaal vlak teneinde haar maatschappelijk doel te bereiken en de representativiteit der franchisegevers te bewerkstelligen bij de verschillende officiële organen.

7. België vertegenwoordigen bij de Europese Franchise Federatie « EFF » waarvan zij stichtend lid is.

8. Activiteiten organiser om deze doelstellingen te bereiken.

De werking van de BFF

De werking van de Belgische Franchise Federatie wordt gekenmerkt door een sterke aansporing van haar leden tot deelname aan haar verschillende activiteiten. Het kloppende hart van de BFF zijn de werkgroepen die instaan voor de selectie, de organisatie en de verwezenlijking van alle projecten die ondernomen worden. De werkgroepen bestaan uit leden-franchisegevers, franchisenemers en eveneens geassocieerde leden. De leden van de BFF brengen zo een dynamische deelname tot stand waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid in zijn domein opneemt om zo de bovenvermelde doelstellingen te bereiken. Het secretariaat verzorgt de dagelijkse opdrachten en diensten aan de leden en niet-leden.

De Federatie is vertegenwoordigd in de arbitrage commissie.