Geassocieerde leden

De geassocieerde leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die, alhoewel ze geen franchisegevers zijn, een bijzondere interesse vertonen voor de franchise en ons helpen om de deontologische code toe te passen. 

Consulteer hier onze tarieven 2024 en de statuten van de BFF

Dit zijn de geassocieerde leden van de Belgische Franchise Federatie: