Hoe kies je een franchiseconcept…

… of met welke aandachtspunten rekening houden alvorens een keuze te maken ?

Wanneer een concept je aanspreekt, contact opnemen met de franchisegever. Het is dan noodzakelijk dat een aantal stappen plaatsvindt, meestal via een programma

Rol van een programma :Een specifiek programma betreffende de informatieprocedures en de selectie van franchisenemers wordt dikwijls opgemaakt door goede franchisegevers, voor de volgende redenen :

 • de kandidaat verzekeren dat hij zijn beslissing enkel “met kennis van zaken” zal nemen
 • de kandidaat laten “ ademen ” tussen elk stap zodat zijn begrip van het project perfect kan zijn
 • de diverse stappen en afspraken optimaal organiseren
 • de opvolging van ieder kandidaat vergemakkelijken
 • de kandidaat regelmatig terugzien en onder verschillende “ omstandigheden ”

Er bestaat geen ideaal procedureplan; iedere franchisegever heeft zijn eigen plan afhankelijk van zijn eigen karakteristieken en van de karakteristieken van het concept.

De belangrijkste stappen die we bijna overal terugvinden zijn de volgende :

Onderhoud met de franchisegever :

 • algemene gesprekken met adequate informatie
 • specifieke gesprekken : financieel dossier, contracten, marktstudies…

Persoonlijk bezoek aan een verkooppunt :

 • bezoek aan een verkooppunt met de verantwoordelijke voor de aanwerving
 • gewoonlijk in de pilootzaak
 • het bezoek dient uiteraard als info “ op het terrein ” aangaande het concept en het beroep

Bezoek aan de franchisenemers :

 • bezoek aan gefranchiseerde verkoopspunten ( liefst zonder aanwezigheid van franchisegever)
 • deze bezoeken worden dikwijls, voor praktische redenen, toch door de franchisegever georganiseerd

Stages in de praktijk :

 • stage van de kandidaat in één of meer verkoopspunten
 • gewoonlijk in de pilootzaak
 • deelname van verantwoordelijke bij het evalueren van de kandidaat
 • beste middel om elkaar wederzijds te leren kennen

Onderzoek van mogelijke locaties :

 • analyse van de vestigingsmogelijkheden
 • eventueel bezoek van beschikbare plaatsen en locaties

Middelen gewoonlijk gebruikt door franchisegever :

 • selectiecomité
 • kandidatuursdossier
 • rapport aangaande stage
 • evaluatierapport
 • bankinlichtingen
 • eventuele testen …