Franchisegever worden

De oprichting van een franchisenetwerk is een onderneming van lange adem die bijzondere bekwaamheden en talenten vereist.

Uw netwerk opstarten : enkele wenken.

De stappen die dienen gezet te worden om een netwerk op te bouwen.

Het concept voorstellen  

Het ondernemingsproject uitschrijven onder de vorm van een plaquette,  die het concept van het netwerk voorstelt aan een toekomstige kandidaat franchisenemer, met :

 • de historiek,
 • het doel : zich verenigen rond een uitdaging,
 • de producten/diensten,
 • de argumenten/het charter van het netwerk,
 • de verbintenissen, 
 • de middelen.

De voorafgaande studie

Een haalbaarheidsstudie van het project uitvoeren, rekening houdend met :

 • de attractiviteit van de markt,
 • de concurrentie in de sector,
 • de commerciële doelstellingen.

De rendabiliteit van het concept

Vooraleer verder te gaan,  dient de franchisegever twee werkinstrumenten te creëren :

 • De previsionele resultaatrekening van de pilootvestigingen, hetgeen toelaat om te evalueren of het toekomstig project rendabel zal zijn en om het bedrag van de royalties en het instapgeld te bepalen.
 • De previsionele rekeningen van de hoofdvestiging of de zetel van de franchisegever :
  • de rendabiliteit van het concept bestuderen,
  • het bedrag van de investeringen bepalen,
  • het instapgeld berekenen,
  • het bedrag van de royalties bepalen,
  • uw organisatie 

Hoe uw juridische strucutre opzetten

 • Uw  juridische raadgever kiezen.
 • Het type van uw contract kiezen.

Test van het concept

De pilooteenheden moeten gebruikt worden om met het globaal concept te experimenteren :

 • inplantingsstudie,
 • inrichting / decoratie
 • grafische normen.
 • Normalisatie van de know-how
 • Uw manuel samenstellen waarin de know-how en de identiteit van het product/de service zijn opgenomen.
 • Nadenken over de middelen om deze bijbel te updaten.

Een opleidingsprogramme uitwerken

De manuel volstaat niet Uw franchisenemers  zullen ook moeten opgeleid worden :

 • technische fiches,
 • opleidingscentrum/op het terrein,
 • thematische/geografische opleidingen.

De aanwerving van uw toekomstige kandidaten

 • Een aanwervingspolitiek uitwerken.
 • Het profiel van een toekomstige franchisenemer vastleggen : geslacht/leeftijd/geschiktheid.

De financiering van het project

Onderhandeling met de banken : voorbereiding van het dossier voor het bezoek aan de bankiers.

Animatie en opvolging van het netwerk

Animatie- en opvolgingsmethodes van het netwerk vastleggen.  Opbouwen van een animatie- en actieplanning. 

 • De animatie
 • Werkingscommissies
 • Ideeënuitwisseling
 • Plenaire vergaderingen

De lancering van het netwerk

Voordelen voor de franchisegever

De franchise verstrekt aan de onderneming van de franchisegever een mix van commerciële en financiële middelen :

 • bevoorrechte financieringsmiddelen van een commercieel netwerk ;
 • beperking van de reactiemogelijkheid van de concurrentie dankzij de snelle verovering van een markt met financiële optimalisatie  ten gevolge van de economische coalitie van het netwerk (aankoopkracht),  tot de bezetting van het territorium door eersteklas locaties;
 • valorisatie van het merk en klantenbinding dankzij regionale en nationale publiciteitsacties ;
 • controle op de distributie;
 • planning van de productie voor de productie-distributie franchises.

De eisen

Financiële eisen

De belangrijkheid van de aan te wenden middelen beperkt zich niet alleen tot de behoeften en de directe middelen van het bedrijf van de franchisegever.  Vanaf het begin moet de franchisegever de eisen van zijn netwerk in zijn geheel integreren,  vóór, tijdens en na de lancering en meerbepaald  :

 • de kosten voor het op punt stellen van het concept,
 • de kosten voor het proefdraaien van het concept,
 • de ontwikkelingskosten,
 • de ondersteuningsosten,
 • de kosten voor onderzoek en vernieuwing.

Strategische eisen

De franchisegever verplicht er zich toe om een strategie te ontwikkelen die duidelijk verschillend is ten opzichte van de concurrentie. De franchisegever ziet af om een deel of het geheel van een territorium uit te baten. De franchisegever is veroordeeld om te slagen, zoniet loopt hij het risico dat zijn netwerk uiteenvalt en zijn merk,  zijn waarde verliest.