U bent kandidaat franchisegever ?

Een kandidaat franchisegever kan, onder bepaalde voorwaarden, van een speciale coaching genieten van de Federatie om

  • de haalbaarheid van zijn franchiseproject te bestuderen
  • het starten van een netwerk te vergemakkelijken

Hij zal een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag doen aan de Raad van Bestuur. 

Iedere kandidaat “Junior” lid zal moeten bevestigen dat hij aan de aanvaardingsvoorwaarden beantwoordt.

De “junior” leden van de Belgische Franchise Federatie mogen het logo van de Federatie op al hun documenten plaatsen.

Consulteer hier onze tarieven 2024 en de statuten van de BFF

Dit zijn de junior leden van de Belgische Franchise Federatie: