BFF Ronde tafel over de specifieke implementatie van de GDPR binnen de franchiserelatie

Geplaatst door: Franchising Belgium

Tijdens een interactieve ronde tafel georganiseerd door de Belgische Franchise Federatie op 18 september 2018 kwam onder meer de juridische verhouding tussen de franchisegever en de franchisenemer in het kader van de GDPR aan bod.

Moet men ervan uitgaan dat de franchisegever systematisch de lead zal nemen in zijn rol van “verwerkingsverantwoordelijke” (controller) en wordt de franchisenemer dan steeds beschouwd als “verwerker” (processor)? Of zullen franchisegever en franchisenemer eerder als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken optreden?

Een positief antwoord op de eerste vraag zou wijzen in de richting van de strenge bepalingen van artikel 28 GDPR, waarbij de franchisenemer als verwerker gehouden is om de instructies van de franchisegever als verwerkingsverantwoordelijke te volgen.

Bij een bevestiging van de tweede vraag zou artikel 26 GDPR van toepassing zijn: beide partijen moeten elkaars rol definiëren en desgevallend een contactpunt kenbaar maken aan de klanten, die echter hun rechten kunnen uitoefenen t.a.v. zowel de franchisegever als de franchisenemer.

Terwijl het gesprek vorderde, kwamen de panelleden en aanwezigen steeds meer tot het besef dat de concrete analyse van de doelstellingen en de middelen in de praktijk wellicht zal leiden tot een “gemengde overeenkomst”, temeer daar de hoedanigheid van de partijen niet steeds dezelfde is in relatie met b.v. de klanten, leveranciers, werknemers….

Ook het heikel onderwerp “eigendom van het cliënteel” en de daaraan gelinkte data kreeg de nodige aandacht. Wie is nu gerechtigd om de data van de betrokkenen (de klanten) te exploiteren en wat gebeurt er op het einde van de franchiseovereenkomst ? Sommigen waren van oordeel dat alles wat opgeslagen wordt op het centraal systeem, eigendom is en blijft van de franchisegever. Anderen meenden daarentegen dat ook de franchisenemers hebben bijgedragen tot de samenstelling van het cliënteel en de bijhorende verzameling van de data waardoor ze bijgevolg na het einde van de franchiseovereenkomst nog gebruik zouden moeten kunnen maken van deze data.

De formalisering van de rollenverdeling tussen franchisegever en franchisenemer vanaf de aanvang is derhalve van essentieel belang om misverstanden te voorkomen. Deze kan op verschillende manieren gebeuren: b.v. op een soepele wijze door een verwijzing naar de aangepaste operationele handleiding (guidelines enz.), of via de onderhandeling van een nieuw aanhangsel aan het contract.

First Aid GDPR Lexicon

Meester Benoit Simpelaere