Drie sleutelwoorden binnen franchisenetwerken : anticipatie, cashplanning en onderhandeling!

Geplaatst door: Franchising Belgium

Tijdens een recent seminarie georganiseerd door de Brusselse Kamer van Koophandel (BECI) heeft het advocatenkantoor FLINN een overzicht gegeven van de steunmaatregelen die de regering heeft genomen in haar economische strijd tegen de COVID 19. De belangrijkste doelstelling is het verhogen van de liquiditeiten voor ondernemers en het beschermen van de door de crisis getroffen debiteuren, met name door middel van het Koninklijk Besluit nr. 15. Het is de wereld op zijn kop gezet : in tegenstelling tot de gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP), is het nu aan de schuldeisers om initiatieven te nemen ter bestrijding van een mogelijk misbruik door schuldenaars die automatisch genieten van de veralgemeende opschorting. Dit in ieder geval tot 17 juni, maar mogelijks langer.

Het verslag van dit seminar omvat een overzicht van de bewarende maatregelen inzake GRP en enkele praktische adviezen aan debiteuren en crediteuren tegen de crisis