Algemeen moratorium (KB nr. 15) blijft ook franchisenemers beschermen.

Geplaatst door: Franchising Belgium

Recent heeft de regering beslist om de reeks maatregelen vervat in het Koninklijk besluit nr. 15, betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis, te verlengen. De aanvankelijke datum van het einde van het moratorium, voorzien op 17 mei 2020, werd aldus uitgesteld tot 17 juni 2020, datum die onderhevig is aan verlenging door de Koning.

Tal van bedrijven zien zich geconfronteerd met een ontoereikende cash-buffer ingevolge de COVID-19 crisis. Daarom voert de overheid bij dit KB tijdelijk een “moratorium” in, een “staakt het vuren” om elke onderneming die door de Corona-pandemie in liquiditeitsnood komt als schuldenaar te beschermen tegen bewarend en uitvoerend beslag en tegen faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding.

Voor meer informatie over het KB nr. 15 verwijzen wij naar ons artikel “KB nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis” en, met betrekking tot de praktische gevolgen ervan, naar onze FAQ:

Benoit SIMPELAERE | FLINN