Stephan De Brouwer General Managing Director of McDonald’s Belgium Facebook page

Geplaatst door: Franchising Belgium

Managing Director of McDonald’s Belgium

McDonald’s België en zijn franchisenemers zijn fier aan te kondigen:

Het is deze jeugd die we zo goed kennen en die mee gebouwd heeft aan het McDonald’s van vandaag. 57% van de 3.347 McDonald’s medewerkers is jonger dan 25 jaar. Voor de helft ervan gaat het om een eerste werkervaring, wat vandaag de dag van cruciaal belang is op de arbeidsmarkt.

De drie engagementen tegen einde 2017 zijn:

  • Creatie van 500 nieuwe arbeidsplaatsen, waarvan 75% voor medewerkers jonger dan 25 jaar

Het gaat vooral om lokale banen met een gemiddelde van ongeveer 40 nieuwe arbeidsplaatsen per nieuw restaurant. De franchisenemers van McDo zijn lokale ondernemers die per definitie positief ingesteld zijn. We zijn trots dat ze een belangrijke werkgever kunnen zijn voor deze jongeren en zich concreet kunnen engageren voor de jongeren waar ze elke dag in geloven. Een eerste werkervaring geven die ze op de arbeidsmarkt zo moeilijk kunnen krijgen, is een steuntje in de rug voor deze jongeren.

  • Een investering van minstens 250.000 opleidingsuren voor onze medewerkers

McDonald’s België en zijn franchisenemers investeren niet alleen in nieuwe restaurants en in de vernieuwing van bestaande restaurants. We investeren ook in onze teams. Opleiding is bovendien de hoeksteen van het human relations beleid van McDo. De opleidingen starten vanaf de eerste werkdag, zo leren nieuwkomers meteen praktische vaardigheden aan (zoals de regels inzake hygiëne en voedselveiligheid) alsook soft skills (zoals werken in teamverband). Deze opleidingen bieden echt groeiperspectief. 90% van de huidige 467 managers is als crew gestart. Dankzij die opleidingen en vaardigheden komen de jongeren voor meer deze jobs in aanmerking. Het is dus een echte springplank om je loopbaan verder uit te bouwen, bij McDonald’s of elders.

  • De jeugd een steuntje in de rug geven door een manifest dat in het hele land verspreid zal worden

McDonald’s België en zijn franchisenemers willen de jongeren die meebouwen aan het succes van McDonald’s een steuntje in de rug geven en hun engagement doortrekken door de meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt te ondersteunen. Elk dag geven we ze heel ons bedrijf in handen.

Met deze engagementen naar jongeren toe tonen we aan dat we geloven in de jeugd van tegenwoordig, want geloven in de jeugd is geloven in de toekomst.