Algemene Vergadering van de Belgische Franchise Federatie

Geplaatst door: Franchising Belgium

De Algemene Vergadering van de Belgische Franchise Federatie had afgelopen dinsdag 2 juni 2015 plaats in de zetel van ING te Leuven onder het voorzitterschap van de heer Didier Depreay en in aanwezigheid van de bestuurders en de accountant.

Een grote opkomst van effectieve leden, geassocieerde leden en vele genodigden woonden eveneens op het einde van de Algemene Vergadering de voorstelling van de heer Pierre JEANMART (erevoorzitter van de BFF) bij over het charter van de waarden ” ETHIEK IN FRANCHISING”, gerealiseerd door de Ethische Commissie.

Na afloop van de Algemene Vergadering, heeft de heer Denis SEGUIER, General Manager MIDAS OOSTENRIJK & BELGIË, een voordracht gegeven over de visie van de ethiek in franchising bij MIDAS, die met veel enthousiasme werd ervaren.

De avond werd afgesloten met een Walking-dinner in een gezellig kader waar de genodigden konden kennis maken met de leden van de federatie.

La Fédération Belge de la Franchise a tenu son Assemblée Générale ce mardi 2 juin 2015, au siège de ING Louvain, sous la présidence de son Président Didier Depreay en présence des Administrateurs et du commissaire aux comptes et d’une quarantaine de franchiseurs et franchisés.

Cette assemblée a été ponctuée par une présentation de Monsieur Pierre Jeanmart (Président d’Honneur de la Fédération Belge de Belgique), de la charte de valeurs ” L’Ethique en franchise”, fruit des travaux de la Commission d’Ethique. Celle-ci a été suivie par la présentation par trois membres franchiseurs (Ixina, Point Chaud et Point Carré) de leur propre guide de valeurs.

A l’issue de l’Assemblée Générale, le Général Manager de Midas Austria & Belgium, membre de la Fédération Française de la Franchise, a pris la parole pour présenter la vision de l’éthique en franchise au sein de l’enseigne Midas du groupe français Mobivia.