Tussenkomst in de vervoerskosten woon-werkverkeer: wat is nieuw vanaf 1 juli 2020 voor de franchisenemers?

Geplaatst door: Franchising Belgium

Vanaf 1 juli 2020 wordt de minimumgrens van 5 km voor de werkgeverstussenkomst in de kosten van openbaar vervoer, met uitzondering van de trein afgeschaft.

Wat is de invloed van deze aanpassing op de terugbetaling van de verplaatsingskosten voor woon-werkverkeer door de werkgever ?

Werkgeverstussenkomst volgens de regels van de NAR

Vanaf 1 juli 2020 wordt de minimumgrens van 5 km voor de werkgeverstussenkomst in de kosten van openbaar vervoer, met uitzondering van de trein afgeschaft.

De forfaitaire bedragen voor de werkgeverstussenkomst in de prijs van het openbaar vervoer veranderen niet. Deze bedragen werden aangepast op 1 juli 2019.

Werkgeverstussenkomst eigen aan de sector

Sommige paritaire comités voorzien al in een werkgeverstussenkomst in de verplaatsingskosten van de werknemers die gebruikmaken van een ander openbaar vervoermiddel dan de trein voor afstanden van minder dan 5 km.

Voor andere paritaire comités – klik hier om te weten dewelke – zullen nieuwe tabellen, van toepassing vanaf 1 juli 2020, beschikbaar zijn en het bedrag van de werkgeverstussenkomst voor afstanden van minder dan 5 km vermelden voor ander openbaar vervoer dan de trein.