Racine Advocaten

Contact Meester Stijn CLAEYS

Keizer Karellaan 586, bte 9
1082 Brussel

Tel.: 02 412 01 52 Fax.: 02 412 01 78 sclaeys@racine.eu www.racinebrussels.eu

Activiteitensector: Advocatenkantoor