Ondernemen via franchising

Geplaatst door: Franchising Belgium

Franchising is een middel om de grote stap te zetten naar de bedrijfswereld of de zelfstandige dienstverlening met een minimum aan risico’s.

Iedereen kan zelfstandig ondernemen, waarbij een eigen bedrijf vaak staat voor de concretisering van een droom, een project, een ambitie. Franchising en een netwerk zijn ideaal voor ondernemers die er de voorkeur aan geven te steunen op een sterk concept of merk, om zo de risico’s te delen. Een franchiseformule is succesvol als het concept overtuigt, als het netwerk samenhangt en de verhouding tussen de franchisegever en zijn franchisenemers er een is van wederzijds vertrouwen, als het concept kan blijven evolueren en innoveren en zo een antwoord biedt op de vraag van de markt.

De Belgische Franchise Federatie organiseert op 13 november in campus SBM Gent een seminarie “Starten met franchising” voor iedereen die het businessmodel van franchising beter wilt leren kennen. Experts en juristen van de Belgische Franchise Federatie leggen er de voor- en nadelen van uit en de rechten en plichten van franchisenemers en -gevers.

Interesse in het seminarie, ontdek hier hoe deel te nemen.