Verplichte elektronische aangifte van de sociale risico’s (ASR) vanaf 2016

Geplaatst door: Franchising Belgium

De aangifte van een sociaal risico (afgekort ASR) moet worden ingediend wanneer er zich een sociaal risico voordoet dat het recht kan doen ontstaan op werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen en uitkeringen bij een arbeidsongeval. Tot eind 2015 kan dergelijke aangifte nog altijd via papier worden ingediend. Vanaf 1 januari 2016 zal het verplicht indienen van een elektronische ASR geleidelijk worden ingevoerd. Tevens zullen alle ASR’s werkloosheid inhoudelijk worden vereenvoudigd via een afschaffing van het rooster T op alle formulieren en in het geval van ononderbroken opeenvolgende deeltijdse tewerkstellingen.

Verplichte elektronische aangifte in stappen
De verplichte elektronische ASR wordt vanaf 2016 in eerste instantie ingevoerd voor de werkloosheidsformulieren die worden ingediend bij de maandelijkse betaling van werkloosheidsuitkeringen. Het betreft de formulieren C.3.2-werkgever, C131B, C78, C78-Activa, C78.3, C78-Sine, C103-jeugdvakantie-werkgever en C103-seniorvakantie-werkgever.
Deze aangiften kunnen dan worden ingediend via de onlinedienst op de portaalsite van de RSZ of, wanneer er een groot aantal aangiften moet worden ingediend (o.a. door grote ondernemingen, sociale secretariaten, softwareontwikkelaars, enz…), via het batchkanaal.
Vanaf 2017 zal de verplichting ook gelden voor de werkloosheidsformulieren die worden ingediend voor het vaststellen van het recht op werkloosheidsuitkeringen. Het betreft de formulieren C4, C131A, C.3.2-werkgever, C103-jeugdvakantie-werkgever, C103-seniorvakantie-werkgever.

Vereenvoudiging
Alle aangiften van sociale risico’s werkloosheid worden vanaf 1 januari 2016 ook inhoudelijk vereenvoudigd.
Op alle werkloosheidsformulieren zal het rooster T verdwijnen en vervangen worden door een “code werkschema”.
Bij ononderbroken opeenvolgende deeltijdse tewerkstellingen wordt het principe van samenvoegen van tewerkstellingen in één aangifte uitgebreid door gebruik te maken van een gemiddelde factor Q. Daarnaast wordt ook de verplichting om in geval van vermindering van het aantal te presteren uren een C4 af te leveren en een uitkeringsaanvraag C131A te doen, afgeschaft.
Bron: Group S