Succesvol starten met franchising

Geplaatst door: Franchising Belgium

Belgische Franchise Federatie wijst de weg.

Snel, goedkoop en efficiënt en met minder risico een sterk commercieel netwerk uitbouwen: ziedaar een aantrekkelijke reden voor franchisegevers en –nemers om de handen in elkaar te slaan. Ofschoon franchising in België al een behoorlijke geschiedenis heeft en er al vele succesverhalen zijn opgetekend, blijven er vele vragen rond het thema. Het 2 jaarlijkse seminarie van de Belgische Franchise Federatie “Starten met franchisng” trachtte die vragen zoveel mogelijk te beantwoorden. Enkele experts van de BFF, Walter Lavers (MFK Consulting), Alexander Hansbout (advocaat), Stijn Claeys (advocaat) en Jan Van den Bergh (ING) lichtten toe.

Wat is franchising?

Franchising is een uitgelezen manier om als zelfstandige een winkel uit te baten, onder de vleugels van een sterke organisatie die je begeleidt, opleidt en haar expertise deelt, van start tot finish. Het is een samenwerkingsvorm waarbij de franchisegever zijn concept of formule ter beschikking stelt aan een zelfstandige ondernemer (franchisenemer) mits betaling van een vergoeding en onder welbepaalde voorwaarden. Die terbeschikkingstelling is altijd bepaald in de tijd (meestal voor 9 jaar). Voor een authentieke franchise zijn 10 criteria (zie kader).

Alternatieven voor franchising

Uiteraard zijn er ook alternatieve vormen van commerciële samenwerking. De eigenaar van een concept kan gewoon filialen openen met loontrekkende geranten, of kan gaan samenwerken met handelaars van diverse merken, autonome agenten, exclusieve concessionarissen. Het kan ook onder de vorm van huur-beheer of commissie-affiliatie. Bij deze laatste vorm is de voorraad in handen van de eigenaar. Op deze manieren draagt de eigenaar van het concept meer risico. Bij franchising draagt de franchisenemer minder risico, maar kan hij wel een concurrentieel voordeel doen dankzij het franchiseconcept. Franchising kan uiteraard ook groeien uit een minder vaste distributievorm. Alles hangt af van de grootte, de eigen middelen, de structuren en het concept. Er is geen gouden oplossing die altijd opgaat.

Waarom starten met franchising?

Voor de franchisegever zowel als de franchisenemer is er een goede reden om met franchising te beginnen: de ontwikkeling van een commercieel netwerk gaat sneller, goedkoper en efficiënter. Beide partijen doen hun voordeel bij de samenwerking: het werk en het risico zijn immers over twee partijen verdeeld. Het spreekt vanzelf dat het franchiseconcept voor de beide partijen rendabel moet zijn; zo niet is het franchiseconcept geen lang leven beschoren.

Aandachtspunten voor de franchisenemer

Voor een succesvolle franchiseconcept is het belangrijk dat de franchisenemer het concept integraal toepast en opvolgt. Er wordt verwacht dat hij actief meewerkt in het franchisenetwerk. Daarbij zal hij moeten aanvaarden dat de franchisegever een netwerk uitbouwt dankzij de investering van de franchisenemer.

Aandachtspunten voor de franchisegever

De franchisegever moet zich bewust zijn van het hoofddoel: dat is het economische succes van de franchisenemer. Hij moet ook een positieve dynamiek genereren in zijn netwerk en ervoor zorgen dat zijn concept voldoende evolueert om het verschil te maken met de concurrentie.

Hoe een financiering bekomen?

Een op zes ondernemers wordt geconfronteerd met een kredietweigering door de bank. Om zoiets te vermijden, is het belangrijk om met een overtuigend businessplan te komen. Identificeer de risco’s bij parameters zoals:

 • ligging;
 • productmix;
 • leveranciers;
 • klanten;
 • concurrenten.

Daarnaast is ook een overtuigend financieel plan van belang. Een goede franchisegever probeert zijn franchisenemer daar zoveel mogelijk bij te helpen en is transparant in de informatie die hij verstrekt. Een franchisegever die al een goede reputatie heeft, is uiteraard een plusplunt voor de bank.

Tips

Wat met internetverkoop?

Belangrijk: elke distributeur moet de mogelijkheid hebben om online te verkopen. De franchisegever mag geen beperkingen opleggen aan het internetaandeel, of verplichten om de website te sluiten voor bezoekers binnen of buiten een bepaald territorium. Wat hij wel kan/mag doen, is een fysieke winkel vereisen, een minimale absolute omvang van de offline sales vereisen, en een vaste toelage voorzien om offline en online inspanningen te ondersteunen. Voor een optimale samenwerking is het een goed idee om als franchisegever een online platform aan te bieden, waarop de franchisenemer online kan verkopen.

Resale Price Maintenance

De franchisegever mag geen prijzen opleggen, niet door rechtstreekse druk, maar ook niet door onrechtstreekse druk. Onder dat laatste verstaan we vaste distributiemarges, vaste maximale afwijkingen van een aanbevolen prijs of kortingen of terugbetalingen van promotiekosten afhankelijk maken van het naleven van een prijsniveau.

10 criteria voor een authentiek franchiseconcept

Voor een authentiek franchiseconcept zijn 10 criteria waaraan voldaan moet worden:

 • Er moet een concept zijn, dat bestaat uit een handelsnaam/merk, een logo en een pilootvestiging. Bagage is dus noodzakelijk.
 • Er is een gebruiksrecht toegekend van de merken verbonden aan het hoofdmerk.
 • Er is een know-how die confidentieel, wezenlijk en bepaald is.
 • Die know-how wordt overgedragen, met inbegrip van een opleiding.
 • Er is ondersteuning bij de opening en doorheen de volledige contractperiode.
 • De franchisegever heeft de wil – en een strategie – om zijn netwerk verder te ontwikkelen.
 • De franchisegever wil het voortbestaan van zijn concept verzekeren en dat concept laten evolueren.
 • De investeringen van de franchisegever worden in acht genomen.
 • Er bestaat een vergoeding in hoofde van de franchisenemer en de franchisegever.
 • Er is een geschreven contract voorhanden.

Het volgende seminarie “Starten met franchising” vindt plaats op 25 april in Hasselt. Voor meer informatie klik hier.