Studie over franchising in België: nu gepubliceerd op franchisingbelgium.be

Geplaatst door: Franchising Belgium

In 2017 nam de Belgische Franchise Federatie het initiatief om een studie over franchising in België toe te vertrouwen aan Solvay Brussels School, waar een kwantitatieve en kwalitatieve studie werd gemaakt over het franchising-businessmodel.

De resultaten van de studie vormen een betrouwbare weergave van de commerciële netwerken in België die zich verder ontwikkelen in franchising. De studie steunt op een analyse van de verschillende sectoren en de meest gebruikte commerciële samenwerkingsvormen. Zij brengt ook bepaalde tendenzen aan het licht over het aantal openingen en sluitingen van franchiseverkooppunten en de gecreëerde werkgelegenheid per verkooppunt. Er wordt ook een type profiel uitgetekend van dé franchisenemer.

Meer weten? Hier vindt u de resultaten van de studie, gecompileerd in een artikel dat een round up geeft van de enquête die werd gevoerd.