Nachtarbeid is voortaan mogelijk voor e-commerce activiteiten

Geplaatst door: Franchising Belgium

Na akkoord tussen de sociale partners begin dit jaar heeft nu ook de bevoegde minister zijn zegen gegeven over nachtarbeid voor e-commerce activiteiten.

Na afspraken daaromtrent gemaakt tussen de sociale partners in de betrokken paritaire comités heeft nu ook de Minister zijn goedkeuring gegeven opdat werkgevers ’s nachts, dat wil zeggen tussen 20u en 6u, werknemers kunnen tewerkstellen voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die verbonden zijn aan de elektronische handel (e-commerce dus) in ondernemingen van de distributiesector en voor zover de aard van de werken of de activiteit dit rechtvaardigt.
Bron: GroupS