Mobalpa bouwt zijn franchiseconcept verder uit in het buitenland

Geplaatst door: Franchising Belgium

Mobalpa, een belangrijke speler in de totaalinrichting van woningen, schakelt een versnelling hoger bij zijn ontwikkeling als franchisegever in Europa, meer bepaald in België en in het Verenigd Koninkrijk.

Bijna 70 jaar ervaring leveren het Franse merk een unieke knowhow op in de vervaardiging van keukens, badkamers en maatkasten en een buitengewone expertise op het vlak van distributie. Die kennis zet Mobalpa ter beschikking van zijn buitenlandse net door de inplanting van een nieuwe generatie van franchisewinkels.

Zo openden dit jaar in België twee nieuwe franchisenemers de deuren.

In het Verenigd Koninkrijk kwamen er sinds afgelopen jaar drie nieuwe franchisewinkels bij, allen in de buurt van Londen. Deze winkels kenden een vliegende start.

Om bekendheid en erkenning te verwerven voor zijn knowhow als franchisegever, heeft Mobalpa stappen gezet om te worden gecertificeerd bij de franchiseverenigingen in beide landen.

In België trad het merk toe tot de Belgische Franchise Federatie die als voornaamste taak heeft haar leden van zo dichtbij mogelijk te begeleiden bij zowel de opbouw van een steeds dynamischere en evenwichtigere franchise als bij de versterking van het label van authentieke franchise. Deze federatie wil borg staan voor kwaliteit en deontologie, met andere woorden voor geloofwaardigheid bij de overheden, de franchisegevers,-nemers en -kandidaten. Bovendien is dit een garantie van vertrouwen voor de consument.

In het Verenigd Koninkrijk ontving Mobalpa van de prestigieuze Britse franchisevereniging BFA het certificaat van geassocieerd lid. Dit lidmaatschap gaat gepaard met een aantal zeer specifieke normen waaraan moet worden voldaan. De vereniging bevordert een ethische franchisepraktijk in het Verenigd Koninkrijk. Ze staat de merken bij in de ontwikkeling van hun geloofwaardigheid en invloed, en draagt bij tot een klimaat dat hun groei bevordert. Eén van haar taken bestaat erin om de serieuze franchisekandidaten te onderscheiden van de andere. Een andere taak is om de commerciële groei via franchising te ondersteunen door de ontwikkeling van betrouwbare marktspelers te bevoorrechten (de franchisemarkt nam op tien jaar tijd met de helft toe en groeide in het Verenigd Koninkrijk van 30.000 naar 44.000 franchisers). De hedendaagse bewuste consument ziet in dit certificaat de verzekering van een goede service.

Voor de aanwerving van toekomstige franchisenemers, nam Mobalpa eveneens deel aan verschillende franchisebeurzen, zoals die van 16 en 17 maart in Brussel waar het merk verschillende interessante contacten aanknoopte.

In het Verenigd Koninkrijk nam Mobalpa deel aan de franchisebeurzen van Londen Exel op 19 en 20 februari en aan die van Londen Olympia op 11 en 12 maart (voorbehouden voor leden van de British Franchise Association). Op deze twee beurzen was de balans eveneens positief. Er werden heel wat contacten gelegd en er werd een groeiende interesse voor het concept van het Franse merk vastgesteld bij de investeerders.

De acties lopen samen met die in Frankrijk waar Mobalpa nadrukkelijk aanwezig was op de franchisebeurs van Parijs van 20 tot 23 maart.

Wenst u meer informatie over deze formule, klik hier of op het logo in de carrousel “ Deze formules zoeken kandidaten om uit te breiden “ op de homepage.