Minister Willy Borsus: “Niet- concurrentiebedingen na einde franchisecontract zijn ontoelaatbaar”

Geplaatst door: Franchising Belgium

Buurtsuper.be heeft een exclusief interview gehad met federaal Minister Willy Borsus. We blikten, in de helft van de legislatuur, terug op de realisaties van de Minister bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s

Opvallende realisaties zijn de versterking van het sociaal statuut van de zelfstandige, de vermindering van de loonkost voor de werkgevers en de stimuleringsmaatregelen voor nieuwe investeringen. Maar, meer specifiek voor onze zelfstandige supermarkten, kwam ook het ambitieus toekomstplan van Borsus voor de detailhandel aan bod. Minister Borsus gaf een rustige maar zeer vastberaden indruk over zijn toekomstplannen rond de aanpak van winkelcriminaliteit en vooral evenwichtige franchise overeenkomsten in de retailsector.

Minister Borsus pronkt tijdens het exclusief interview met Buurtsuper.be met de versterking van het sociaal statuut van de zelfstandige ondernemers, zoals onder meer de vermindering van het tarief van de sociale bijdragen van de zelfstandigen van 22 naar 20,5 %. Daarnaast verwijst hij ook naar belangrijke besparingen op de loonkosten van KMO’s. Om de jobcreatie aan te wakkeren betalen KMO’s sinds 2017 geen sociale bijdrage meer voor de eerste werknemer en betalen zij een sterk verminderde bijdrage voor de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde werknemer. Maar meer specifiek voor de franchisesupermarkten, vertelt Borsus graag over zijn plannen om een fiscaal voordeel, dat het mogelijk maakt om in één keer 13,5% van het geïnvesteerde bedrag af te trekken van de belastbare winsten, mogelijk te maken bij de aankoop van de terminals bedoeld voor elektronisch betalen. De Minister is ook bereid om het Buurtsuper.be voorstel rond ‘Afrekenen met winkeldieven’ mee te verdedigen in de Ministerraad (wat ondertussen gebeurd is). Dit project maakt het mogelijk om, zonder noodzakelijke tussenkomst van de politie, een dading of minnelijke schikking te treffen met de betrapte winkeldieven die aan de winkelier dan een schadevergoeding betalen, in de hoop hiermee een strafrechtelijke procedure te ontlopen. Last but not least werd tijdens het interview behoorlijk uitgeweid over de groei van de franchise in de retail. Minister Borsus is voorstander van het franchisemodel, omdat het zowel voor de grote franchisecentrales als voor de zelfstandige franchisenemer heel wat voordelen met zich meebrengt. “We moeten het franchisemodel kunnen promoten bij de zelfstandige ondernemers. Maar tegelijkertijd is er nood aan bescherming van de franchisenemer. Niet concurrentiebedingen moeten worden beperkt en het kan geenszins dat er nog een niet concurrentiebeding geldt na het einde van de samenwerking”, aldus Minister Borsus. Verder denkt hij eraan om een observatorium voor franchising op te richten die de evolutie binnen de franchisesector kan opvolgen en ervoor kan zorgen dat franchisecontracten de nodige evenwichten respecteren tussen franchisegever als -nemer.