Michaël Rosin is de nieuwe voorzitter van de Belgische Franchise Federatie

Geplaatst door: Franchising Belgium

“Een franchisezaak is winstgevender en schept meer banen dan een andere. Je moet het alleen maar bekend te maken…”
Brussel, 14 juni 2022 – Vandaag werd Michaël Rosin (IXINA Benelux en Vanden Borre Kitchen) verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Belgische Franchise Federatie (BFF). Hij volgt er Yves Delaye (Delitraiteur) op, die de functie 4 jaar waarnam. De keuze voor Michaël Rosin lag voor de hand; hij zat acht jaar de juridische commissie van de BFF voor, alvorens er vicevoorzitter te worden. 

Michaël Rosin (46) wil van zijn BFF-voorzitterschap gebruikmaken om de voordelen van franchising in de verf te zetten. “Uit een onderzoek dat de BFF eind vorig jaar liet uitvoeren, blijkt dat de franchisesector in België een omzet van meer dan 20 miljard euro vertegenwoordigde. Daarnaast was de sector goed voor bijna 47.000 voltijds jobs, voornamelijk in de horeca en de retail,” zegt Michaël Rosin. “Gemiddeld genereert een franchisewinkel of -zaak een duidelijke meerwaarde in vergelijking met een zaak die niet via franchising wordt uitgebaat. Afhankelijk van de sector kan de omzet twee tot zelfs zes keer hoger liggen. Én het levert ook meer banen op.”

De voordelen van een BFF-lidmaatschap

In België zijn er naar schatting zo’n 450 franchiseformules. “Iemand die in franchising wil stappen, heeft een ruim aanbod om uit te kiezen,” zegt Michaël Rosin. “Daarnaast pakken de formules franchising soms ook anders aan. Daarom stelde de Belgische Franchise Federatie een gedragscode en richtlijnen op om de contacten en het tot stand komen van een samenwerking tussen franchisegevers en -nemers makkelijker te maken. Bovendien onderschrijven alle BFF-leden een Europese Deontologische Erecode, een garantie voor kwaliteit en zekerheid voor franchisenemers.”

Franchising, een formule voor iedereen

“Franchising is er ook voor mensen die hun eigen baas willen worden zonder al te veel risico te nemen,” zegt Michaël Rosin. “Een investering van tienduizend euro kan soms al volstaan. Dit terwijl de franchisenemer kan gebruikmaken van een bewezen succesvolle formule en van de merkbekendheid van de formule. Zo is franchising een win-win voor zowel de franchisenemer als -gever.”

Een groei van franchising in België

Wat zijn de doelstellingen van de nieuwe BFF-voorzitter? “Ik wil franchising en de voordelen ervan bekender maken en de sector helpen groeien in ons land. Daarnaast wil ik ook de belangen van de franchisesector verdedigen en de samenwerking met COMEOS, de Belgische federatie van de handel en diensten, versterken,” besluit Michaël Rosin.