Michael Rosin, algemeen secretaris van het franchiseconcept Ixina, op het Brussels Distribution Conference !

Geplaatst door: Franchising Belgium

In het kader van het Brussels Distribution Conference, dat zal doorgaan op volgende week donderdag 1 oktober 2015 in het Palais des académies, zal Michaël Rosin, algemeen secretaris van de franchiseformule Ixina deelnemen als spreker aan de ronde tafel “ hoe uw distributienetwerk in het buitenland lanceren “.

Samen met Ian Cook, gedelegeerd bestuurder van ERA Belgium en Edwin Dedoncker, algemeen directeur van Bières de Chimay en Chimay Fromages zal er gedebatteerd worden over volgende onderwerpen: hoe uw concept, formule, product in het buitenland lanceren? Welke elementen zijn van belang om uw concept in een ander land te lanceren? Welk type overeenkomst is het meest aangewezen: de agentuur-, concessie- of (master)franchiseovereenkomst? Hoe kiest men het meest geschikte land? Vergt internationalisatie de aanpassing van het concept, product of de aangeboden diensten? 
Deze ronde tafel focust zich eveneens op het belang van de geo-localisatie in de oprichting van een distributienetwerk en zijn juridische gevolgen die zullen aangehaald worden doorFrançois-Luc Simon, partner van het kantoor Simon Associés en Laurent Kruch, voorzitter van Territoires & marketing.
Hun interventie zal zich richten op de beschikbare marktonderzoeken van een netwerk datdistributieovereenkomsten afsluit (franchise, affiliaties, groeperingen, handelsmerken, etc …) : bescherming en juridische risico’s.
Meer informatie en het volledige programma vindt u op: http://www.brusselsdistributionconference.eu/.