Kunnen franchisegevers hun Britse franchisenemers nog de bescherming van het merk garanderen na BREXIT?

Geplaatst door: Franchising Belgium

Op 31 december 2020 liep de overgangsperiode zoals overeengekomen in het EU-VK-Terugtrekkingsakkoord af, waardoor de Brexit formeel werd voltrokken op 1 januari 2021.

Wat betekent dit nu voor Franchisevers met Britse franchisenemers, en vooral is het merk waaronder het franchisenetwerk opereert ook in het Verenigd Koninkrijk nog voldoende beschermd?

Tijdens de overgangsperiode behielden alle EU merken hun geldigheid ook op het territorium van het Verenigd Koninkrijk.
Na 1 januari 2021 verliezen Europese merken en modellen logischerwijs hun uitwerking in het territorium van het Verenigd Koninkrijk.
In het Terugtrekkingsakkoord werd echter beslist dat EU merken en modellen kosteloos, automatisch en zonder bijkomend onderzoek na afloop van de overgangsperiode zouden worden omgezet in een “vergelijkbaar geregistreerd en afdwingbaar merk in het Verenigd Koninkrijk”, dat beschikt over “dezelfde formele en materiële kenmerken”. Zo zal de bescherming geboden door het oorspronkelijk geregistreerde EU-merk of –model dezelfde (resterende) duurtijd van tien of vijf jaar blijven behouden ook in de UK, maar zullen hernieuwingsaanvragen voor merk- en modelbescherming op Brits grondgebied in de toekomst via het UK Intellectual Property Office verlopen.

Franchisegevers zijn dus op heden gerust. Hun bestaande EU-merk is op heden dus automatisch en kosteloos opgenomen in het “UK Trade Mark Register”. https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmtext. In principe zijn geen kosten of formaliteiten verbonden aan deze  transcriptie.
Aanvragen voor Europese merken gedaan vóór 1 januari 2021 die nog niet werden goedgekeurd op 1 januari 2021 zullen eveneens hun prioriteitsdatum kunnen behouden voor het Verenigd Koninkrijk tot negen maanden na het aflopen van deze overgangsperiode, hiervoor zijn wel bijkomende formaliteiten (en administratieve kosten) te verwachten.

Als Franchisegever moet u er enkel aan denken om bij verleningen van het EU merk, hetzelfde te doen in het Verenigd Koninkrijk.

Stijn Claeys
Partner bij RACINE