Ixina, leider in uitgerustte keukens in België, is in volle expansie. (06/11/14)

Geplaatst door: Franchising Belgium

“Wij hebben nu meer dan 50 winkels, 27 daarvan bevinden zich in Vlaanderen, 3 in Brussel en 22 in Wallonië” vertelt Benoît Vrielinck ons, Generaal directeur van Ixina Belgium.

“Wij hebben een aantal jaran geleden een ambitieus expansieplan voor Vlaanderen bedacht. Vandaag kunnen wij ook met trots vaststellen dat dit plan succesvol was. Waar we voordien onze prioriteit in Wallonïe stelden, bezitten we nu een groter deel van winkelpunten  op noordelijk territorium van het land. In 2015 zijn er natuurlijk ook een paar winkelopeningen gepland, maar dit zal wel gebeuren op een lager ritme. Wij zijn nu al redelijk goed vertegenwoordigd over het hele Belgische grondgebied. Dankzij ons uitgebreid netwerk schatten wij ons zakencijfer voor 2014 op 120 miloen euro. Dit vertegenwoordigt een stijging van 15%.”

Ixina is daarbovenop ook zeer actief in zijn buitenlande expansie. Export vertegenwoordigt een essentieel luik van de bedrijfsstrategie. De 200ste winkel zal dan ook weldra worden geopend.

Wij zijn eerst en vooral een belangrijke internationale speler, vervolgt Benoît Vrielinck.” Export is één van onze fundamentele strategische pijlers. Naast onze 52 Belgische winkels hebben wij ook driemaal zoveel winkelpunten buiten onze grenzen. Wij zijn grotendeels aanwezig in Frankrijk, Oost-Europa, Asië maar wij zitten ook in Afrika en het Midden-Oosten. Begin volgend jaar vieren wij de opening van ons 200ste winkelpunt.

Het succes van Ixina als concept zit hem zonder twijfel in zijn franchiseformule. Elk winkelpunt wordt door een zelfstandige beheerd met passie en ervaring. Elk winkelpunt zorgt daarbij dan nog voor 5 jobs en nog evenveel op indirecte wijze.