Inflatie in september voor het eerst sinds januari 2014 boven 1%

Geplaatst door: Franchising Belgium

o De inflatie stijgt in september van 0,91% naar 1,06%. 

o De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,07 punt of 0,07%. 
o De inflatie komt hiermee voor het eerst sinds januari 2014 boven 1%, toen bedroeg de inflatie 1,14%. o De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 1,49% naar 1,79%. 
o Er waren in september voornamelijk prijsstijgingen voor elektriciteit en groenten. Vooral motorbrandstoffen, vliegtuigtickets en huisbrandolie hadden een verlagend effect op het indexcijfer.
Bron : FOD Economie