Het franchisenetwerk McDonald’s België lanceert een gepersonaliseerde zwerfvuilcampagne

Geplaatst door: Franchising Belgium

McDonald’s België en zijn franchisenemers lanceren vandaag een platform om de problematiek van zwerfafval een eigen persoonlijke touch te geven:‘Garbage, we take it personally’. Een initiatief gesteund door Ministers Marie Christine Marghem, Céline Fremault, Joke Schauvliege, Carlo Di Antonio en Staatssecretaris Fadila Laanan. In het verlengde van dat initiatief en na gesprekken met Minister Céline Fremault schaft McDonald’s België in een aantal restaurants zijn plastic rietjes af vanaf september.

 de 40e verjaardag van McDonald’s in België op 21 maart 2018 maakten McDonald’s België en zijn franchisenemers hun nieuwe ambities bekend voor de komende vijf jaar op het vlak van werkgelegenheid en milieu, twee thema’s die in het DNA van het bedrijf verankerd zijn. Op het vlak van milieu gaat McDonald’s België voor 20% minder zwerfvuil door opruimacties in de omgeving van de restaurants op te zetten, door samen te werken met gemeentes en door de medewerkers en de klanten te sensibiliseren.

Sensibiliseren door te personaliseren

Vandaag lanceren McDonald’s België en zijn franchisenemers een nieuw platform ‘Garbage, we take it personally’.

“Zo kan iedereen zich voor de problematiek van zwerfafval persoonlijk engageren door het overbekende, maar anonieme vuilbakicoon te pimpen met hun eigen gezicht met het engagement ‘Garbage, we take it personally’ en dit te delen op social media. Enkele klanten hebben zich al laten verrassen : bij hun bestelling aan de McDrive kregen ze nietsvermoedend en totaal onverwachts een gepersonaliseerde bestelzak. De portretten zijn exclusief getekend door topillustrator Musketon. We hebben ook posters voorzien in de restaurants om onze klanten te sensibiliseren”, zegt Stephan De Brouwer, Managing Director van McDonald’s België.

Naar aanleiding van de lancering pronkten ook Ministers Marie Christine Marghem, Céline Fremault en Staatssecretaris Fadila Laanan met hun gepersonaliseerde bestelzak als steun voor de zwerfvuilcampagne.

Marie Christine Marghem, Federaal Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling : “Ik juich de initiatieven toe die McDonald’s heeft genomen om zijn ecologische voetafdruk drastisch te verminderen, en dat zowel bij de productie, bewaring als distributie van zijn producten. Maar ook op het vlak van ontwerp en recyclage van zijn verpakkingen. Die globale strategie van toelevering tot verwerking zou andere grote internationale groepen moeten inspireren.”

“Het is van essentieel belang dat bedrijven rekening houden met milieu-, sociale en ethische kwesties. Vandaar dat ik dergelijke initiatieven, die op een ludieke manier mensen sensibiliseren rond milieu en netheid, enorm toejuich. Er is natuurlijk nog heel wat werk aan de winkel, maar het is alvast een eerste stap in de goede richting”, reageert Fadila Laanan, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Openbare netheid, Vuilnisophaling en -verwerking.

“De strijd tegen zwerfvuil kunnen we alleen winnen als iedereen er zijn schouders onder zet. Daarom ben ik blij dat ook McDonald’s mee zijn verantwoordelijkheid opneemt in dit probleem”, zegt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Kartonnen rietjes in testfase: nog een stap vooruit voor het milieu

In een aantal restaurants vervangt McDonald’s België in september zijn plastic rietjes door een kartonnen versie. “We zijn blij te kunnen aankondigen dat we vanaf september plastic rietjes afschaffen en vervangen door kartonnen rietjes. Het gaat om een testfase in zeven restaurants in Brussel en Namen. Tijdens die testfase polsen we naar de mening van de klanten. Bovendien worden de rietjes niet meer automatisch verdeeld, maar enkel op vraag van de klant. We hebben ons geëngageerd om onze impact op het milieu te verminderen en dankzij dit nieuwe systeem kunnen we verspilling tegengaan en het aantal rietjes verminderen. Als lokale speler is het is onze taak om de maatschappelijke en ecologische uitdagingen aan te gaan die onze burgers raken”, zegt Stephan De Brouwer.

Ook Brussels Minister van Leefmilieu Céline Fremault, die momenteel aan een tekst werkt om plastic rietjes te verbieden, verwelkomt dit initiatief.

“Iedereen is zich ondertussen bewust van de impact van plastic op het milieu, vooral in de zee. We kunnen plastic niet helemaal uit ons leven bannen, maar de impact van sommige wegwerpproducten is veel te groot in vergelijking met hun beperkte nut. Daarom wil ik in Brussel plastic wegwerprietjes verbieden. Het is een eerste aanzet tot een ruimer verbod van de ‘Single Use Plastics’, dat de Europese Commissie de komende dagen zou moeten voorstellen. We zijn dus heel fier te kunnen meewerken aan deze primeur bij McDonald’s België. Een proefproject in 6 Brusselse restaurants met een onderneming als McDonald’s is een sterk signaal dat dit bedrijf en een groot deel van de industriële sector naar meer circulaire en milieuvriendelijker modellen willen evolueren”, zegt de Minister tevreden.