Happy Hour voor de Belgische retail: het parlement schaft de strikte regels inzake aankondigingen van prijsverminderingen af

Geplaatst door: Franchising Belgium

Meester Stijn Claeys, Racine Advocaten

Op 16 oktober 2015 heeft het Parlement een wet gestemd die enkele wijzigingen zal doorvoeren in het Wetboek Economisch recht. Deze wijzigingen zullen wellicht inwerking treden rond 1 november 2015. Een van de belangrijkste wijzigingen betreft het afschaffen van de strikt regels over de aankondiging van prijsverminderingen.

Tot op heden moest een prijsvermindering immers verplicht verwijzen naar de laagste prijs die voor het product werd toegepast in de maand voorafgaand aan de prijsvermindering. De korting kon dus niet gelden ten opzichte van een andere prijs dan de laagste prijs toegepast voor dit product in de voorbije maand. In de praktijk was het dus moeilijk korting te geven op producten die bijvoorbeeld in de voorbije maand niet waren verkocht, of waarvoor al een tijdelijke promotie actie was geweest. Prijsverminderingen mochten bovendien ook slechts voor een volledige maand worden toegepast en moesten minstens een volledige dag gelden.
Op 10 juli 2014 werd de Belgische wetgeving op dat punt al strijdig bevonden met de Europese richtlijn inzake marktpraktijken door het Europees Hof van Justitie. Naar aanleiding van dit arrest heeft de Belgische wetgever de strenge regeling uit artikels VI.18 tot VI.21 van het Wetboek Economisch recht nu geschrapt.
Wellicht vanaf 1 november 2015 zullen retailers dus meer vrijheid hebben in de manier waarop ze kortingen aankondigen. De enige richtlijn blijft dat de consument niet mag misleid worden. Er zal kunnen verwezen worden naar eender welke prijs die in het verleden werd gebruikt (en niet enkel de laagste prijs die in de voorbije maand werd toegepast). De prijsvermindering kan ook aangekondigd worden voor een periode die langer is dan een maand, of korter dan een dag. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat het ‘happy hour’, sinds jaar en dag toegepast in bepaalde cafés eindelijke niet langer in strijd is met de wet marktpraktijken.
Dezelfde principes gelden ook voor de solden periodes. Artikel VI.26§1 Wetboek Economisch Recht blijft echter opleggen dat de producten die tijdens de ‘soldenperiode’ worden verkocht, gedurende de 30 dagen voor de soldenperiode van januari en juli van elk jaar, te koop werden aangeboden.
In de praktijk zal het dus mogelijk zijn om kortingen toe te kennen gedurende periodes van langer dan één maand of om opeenvolgende kortingen aan te kondigen, zonder telkens korting te moeten geven ten opzichte van de vorige reeds verminderde prijs. Zolang de consument niet wordt misleid, en dus duidelijk wordt aangegeven ten opzichte van welke prijs korting wordt gegeven, zullen dergelijke kortingen binnenkort in België wettelijk zijn.

Meester Stijn Claeys
Racine Advocaten