Group S Rubriek : Vennootschapsbijdrage

Geplaatst door: Franchising Belgium

In mei zullen alle vennootschappen, die geen vrijstelling genieten, een uitnodiging krijgen om de jaarlijkse vennootschapsbijdrage te betalen. De Ministerraad van 3 april keurde de bedragen goed:

347,50 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar lager was dan 646.787,86 euro

868,00 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger was dan 646.787,86 euro

Te betalen vóór 30 juni 2015.

Wij willen toch even stilstaan bij de geruchten die de laatste tijd de ronde doen na een vonnis van vorig jaar. Het Hof van Beroep moet zich nog over de zaak buigen vooraleer van enige speculatie sprake kan zijn. De wetten zijn niet veranderd. Deze bijdrage is, op vandaag, nog steeds een wettelijk verplichte bijdrage die elke onderneming moet betalen. De sociale verzekeringsfondsen innen dus deze bijdrage volgens de regels die de wet oplegt.

Group S – SVZ