Group S rubriek: Maaltijdcheques en niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen worden nog voordeliger in 2016

Geplaatst door: Franchising Belgium

De recente ministerraden hebben de maatregelen om maaltijdcheques en niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen op sociaal en fiscaal vlak nog interessanter te maken, goedgekeurd en dit vanaf 1 januari 2016.

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2015-2016 en de toekomstige loonnorm voor deze periode hebben de sociale partners de volgende wijzigingen aan de regering gevraagd:

een verhoging van de reglementaire maximumwaarde van de maaltijdscheques met 1 EUR. Het bedrag van de tussenkomst van de werkgever zou dan van 5,91 op 6,91 EUR per maaltijdcheque worden gebracht ;

de verhoging van het fiscaal aftrekbaar gedeelte per maaltijdcheque (van 1 EUR naar 2 EUR) ;

de verhoging van het maximumbedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen : de niet-geïndexeerde drempel zou van 3100 op 3169 EUR worden gebracht. Als men de actuele waarde gebruikt (2015), zou men van 3130 EUR naar 3200 EUR gaan.

Deze twee maatregelen werden door de laatste twee ministerraden goedgekeurd.

De voorstellen werden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

We houden u op de hoogte van de definitieve omzetting in wettekst van deze maatregelen.

 Bron : Groep S – Nathalie Wellemans – Senior legal consultant