Group S rubriek : Indexsrong – Gebruiksaanwijzing

Geplaatst door: Franchising Belgium

Om de loonhandicap van België ten opzichte van de buurlanden weg te werken, heeft de regering beslist een indexsprong van 2% door te voeren.

Wat is loonindex?

In België evolueren de lonen op basis van een afgevlakte gezondheidsindex, namelijk het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van de laatste vier maanden. De gezondheidsindex zelf wordt elke maand berekend in functie van de “huishoudkorf” die samengesteld is uit producten die representatief zijn voor het verbruik van de Belgische gezinnen, maar zonder tabak, alcohol en brandstoffen.

Er bestaan zoveel indexeringssystemen als er sectoren zijn. Ze zijn gebaseerd op twee mechanismen:

indexering op basis van een spilindex: indexering met een vast percentage telkens een bepaalde waarde, “spilindex” genoemd, wordt overgeschreden (vb.: in de openbare diensten, de non-profitsector, chemie, enz.);

indexering op een vaste datum: in functie van de evolutie van het indexcijfer (vb.: driemaandelijks in de bouw en de houtindustrie, zesmaandelijks in de schoonmaak en jaarlijks in de horeca en het aanvullend paritair comité voor bedienden, enz.).

Hoe wordt de indexsprong uitgevoerd?

De indexsprong die door de regering is gepland, zal worden uitgevoerd via een blokkering van het indexcijfer van de afgevlakte gezondheidsindex. Deze index zal worden geblokkeerd op zijn niveau van maart 2015 (namelijk op 100,66) – onder voorbehoud van de stemming van het wetsontwerp door het parlement.

Er wordt een “referte-index” ingevoerd die 2% lager is dan de “afgevlakte gezondheidsindex” en zal evolueren volgens de inflatie. Zodra deze “referte-index” de “geblokkeerde afgevlakte gezondheidsindex” bereikt, stopt de blokkering van de index en kan de afgevlakte gezondheidsindex verder evolueren op basis van zijn nieuwe definitie (gemiddelde van de indexcijfers van de laatste vier maanden vermenigvuldigd met 0,98).

Het ogenblik van deze deblokkering is nog niet gekend en hangt af van de evolutie van de inflatie.

Wat is de impact van deze indexsprong op de lonen van de werknemers?

De blokkering van de afgevlakte index zal de toepassing van de indexeringsmechanismen niet verhinderen. Tijdens de blokkeringsperiode blijft men de verschillende indexeringsmechanismen, die van sector tot sector kunnen verschillen, toepassen maar met een afgevlakte gezondheidsindex die op zijn niveau van maart 2015 geblokkeerd is (onder voorbehoud van de stemming van het wetsontwerp door het parlement).

Het gevolg is wel dat er geen indexering van 2% op het brutoloon van de werknemers is, in één keer voor bepaalde sectoren en trapsgewijs voor andere sectoren:

Sectoren met indexering via een spilindex: er zal geen indexering zijn tijdens gans de blokkeringsperiode want de geblokkeerde afgevlakte gezondheidsindex zal de spil nooit bereiken (vb.: in de openbare diensten, de non-profitsector, chemie, enz.);

Sectoren met indexering op een vaste datum: een gedeeltelijke indexering is mogelijk waarbij men terugkomt tot op het niveau van de geblokkeerde afgevlakte index (vb.: in de schoonmaak, de horeca, het aanvullend paritair comité voor bedienden, enz.).

Hoe informeert Group S u hierover?

Via haar website biedt Group S u verschillende tools op de volgende pagina’s:

Loonaanpassingen : maandelijkse overzichten: de eventuele gedeeltelijke indexeringen zullen er vermeld zijn;

Gezondheidsindex: binnenkort vindt u er de evolutie van de referte-index die overeenstemt met het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van de laatste vier maanden vermenigvuldigd met 0,98. De blokkeringsperiode zal eindigen wanneer deze referte-index de geblokkeerde afgevlakte index bereikt (dus 100,66 onder voorbehoud van de stemming van het wetsontwerp door het parlement);

Indexatievooruitzichten: de volgende eventuele gedeeltelijke indexeringen zullen erin opgenomen zijn alsook de vooruitzichten aan het einde van de blokkeringsperiode volgens de laatste ramingen van het Federaal Planbureau.

Virginie Van den Bril – Legal Data Consultant