GEOBLOCKING IS DEAD, long live geo-differentiating

Geplaatst door: Franchising Belgium

Meester Stijn Claeys, Racine Advocaten

De  Europese Raad keurt een verordening goed die geo-blocking verbiedt. Het verbod gaat pas in vanaf 3 december 2018.

 

Geoblocking is een discriminerende praktijk die ervoor zorgt dat bezoekers en klanten van een e-commerce website vanuit bepaalde lidstaten geen toegang hebben tot aanbiedingen in een andere lidstaat.

Met de nieuwe regels hebben consumenten en bedrijven bij de aankoop van producten online toegang tot dezelfde prijzen en verkoops- of betalingsvoorwaarden.

Verhoogde transparantie op de markt

De toegang tot de e-commerce website mag niet geblokkeerd worden op basis van nationaliteit, verblijfplaats of vestiging van de klant. Men mag bezoekers vanuit een bepaalde lidstaat ook niet automatisch afleiden naar een andere (nationale) e-commerce site. Vanuit de hele Europese Unie kunnen dus de voorwaarden en prijzen van elke e-commerce site bekeken worden. Belgische klanten zien dus de prijs voor het product op de Hongaarse e-commerce site.

Geen discriminatie op basis van locatie van de klant

Handelaars mogen geen verschillende voorwaarden hanteren voor dezelfde producten en diensten louter omwille van de nationaliteit of verblijfplaats van de klant. Drie discriminaties (op het vlak van prijzen of voorwaarden) zijn dus verboden:

  • voor goederen die worden geleverd in eenzelfde lidstaat waarnaar de handelaar levering aanbiedt of die worden opgehaald op een met de klant overeengekomen locatie moeten prijzen en voorwaarden onafhankelijk van de lidstaat van waaruit wordt besteld, gelijk zijn
  • langs elektronische weg verstrekte diensten zoals clouddiensten, gegevensopslag en hosting van websites moeten voor allen binnen de EU aan dezelfde voorwaarden en prijs worden aangeboden.
  • voor diensten (bv hotelovernachtingen en autoverhuur), die de klant afneemt in het land waar de handelaar actief is mogen er ook geen verschillen bestaan afhankelijk van de nationaliteit van de klant

De verordening is echter niet van toepassing op tal van sectoren zoals o.a. financiële diensten, audiovisuele diensten, gezondheidszorg, elektronische communicatiediensten, …

Mededingingsrechtelijk was het al niet toegelaten om distributeurs te verbieden online actief te zijn in bepaalde territoria of online bestellingen uit die territoria te aanvaarden (aangezien dit ‘passieve verkopen’ waren). Dit principe wordt nu enigszins veralgemeend. Ook de eigen e-commerce website mag niet afgeblokt worden voor klanten uit bepaalde territoria.

Prijsdifferentiatie blijft wel mogelijk (discriminatie op basis van locatie van levering/uitvoering van de dienst)

In tegenstelling tot prijsdiscriminatie blijft prijsdifferentiatie wel mogelijk. Handelaars mogen nog altijd verschillende algemene voorwaarden, inclusief prijzen, hanteren afhankelijk van het gebied waar de goederen of diensten worden geleverd en/of hun activiteiten op bepaalde groepen klanten in specifieke gebieden richten.

Handelaars zijn nog altijd niet verplicht goederen te leveren aan klanten buiten de lidstaat waar zij levering aanbieden.

Besluit: Grotere transparantie

Deze verordening zorgt voor een einde aan flagrante discriminaties waarbij de prijs voor een levering in het zelfde gebied of voor eenzelfde online dienst duurder zou zijn afhankelijk van de nationaliteit van de klant. Daarnaast verhoogt dit de transparantie op de markt, omdat consumenten meer mogelijkheden hebben om de prijzen voor eenzelfde product of dienst in andere lidstaten te bekijken en te vergelijken.

 

Elke e-commerce handelaar moet dus evalueren of hij momenteel aan geoblocking doet en of deze praktijk nog geoorloofd is na 3 december 2018 of daarentegen het e-commerce platform moet worden aangepast.

 

Meester Stijn Claeys, Racine Advocaten