Geen loonsverhogingen in 2015!

Geplaatst door: Franchising Belgium

De onderhandelaars van de Groep van Tien, met uitzondering van het ABVV, hebben een ontwerpakkoord over de loon- en arbeidsvoorwaarden 2015-2016 gesloten. Dit ontwerpakkoord voorziet o.a. dat u in 2015 geen loonsverhogingen mag toekennen.  In 2016 zal u dit wel mogen doen maar dan wel  binnen een bepaalde marge.

In 2015 is er, zoals in 2013 en 2014, volledige blokkering van de lonen. Daarenboven maakt de regering werk ervan om de indexsprong in te voeren.

in 2016 mogen via onderhandelingen op sectoraal en bedrijfsniveau loonsverhogingen toegekend worden:

  • een gesloten enveloppe op jaarbasis van maximum 0,5% van de loonmassa (alle lasten inbegrepen) op sectoraal niveau – of bij ontstentenis op bedrijfsniveau – te bepalen en in te vullen;
  • een gesloten enveloppe op jaarbasis van maximum 0,3% van de loonmassa in netto, zonder bijkomende kosten voor de werkgever, toe te kennen in 2016. Om dit laatste zo gemakkelijk mogelijk te maken vragen de onderhandelaars aan de regering  om het faciaal tarief van de maaltijdcheque met 1 euro te verhogen en te voorzien in 1 euro extra fiscale aftrekbaarheid per maaltijdcheque alsook om het plafond van de niet-recurrente bonus cao nr. 90 te verhogen tot 3.200 €.

De regering steunt dit ontwerpakkoord en zal dit uitvoeren.

De onderhandelaars leggen dit ontwerpakkoord nog ter goedkeuring voor aan hun achterban.