Franchising, de groeimotor van de food retail

Geplaatst door: Franchising Belgium

Franchising een vorm van ondernemerschap waarbij de zelfstandige (franchisenemer) met de eigenaar van een merk (de franchisegever) een contract sluit dat het recht geeft – vaak tegen betaling – zaken te doen onder diezelfde handelsnaam en hierbij ‘ondersteund’ wordt. Maar wat is nu de USP en het succes van de verschillende franchisingformules?

Belangrijk is dat franchisegever en franchisenemer op dezelfde golflengte zitten, dat beiden dezelfde normen en waarden delen. De ideale franchiserelatie is een soort ‘huwelijk’ tussen gelijkwaardige partners die elkaar bijstaan in goede én slechte dagen. De franchisenemer hoopt op de knowhow en ondersteuning van de franchisegever te kunnen rekenen zodat zijn investering binnen de kortst mogelijke tijd break-even draait en zelfs winst maakt. De franchisegever wil zijn naam en reputatie gecontinueerd zien, marktaandeel verwerven en royalty’s ontvangen. Nu, dit laatste is vatbaar voor interpretatie. Ook al rekenen sommige franchisegevers geen percentage over de omzet aan, ergens moet er een compensatie komen. Die vergoeding wordt dan ingecalculeerd in de aankoopprijzen die de franchisenemer betaalt aan de centrale.

Delhaize Groep België
Kris Volckaert: “De Delhaize-formule houdt in dat onze aangeslotenen, allemaal zelfstandig ondernemers, onze producten kopen aan groothandelsprijs. Delhaize rekent geen royalties over de omzet aan. Op commercieel vlak ondersteunen we onze aangeslotenen met een ploeg van 35 raadgevers. Een key accountmanager begeleidt gemiddeld een twintigtal winkels. Het zakencijfer van de zelfstandige is de drijfveer van alles, dus ook van Delhaize België. Onze raadgevers zorgen ervoor dat hun business zo goed mogelijk draait qua concept, winkelorganisatie, zakencijfer en rendement. Zij doen voorstellen om een winkel om te vormen, maar de beslissing ligt bij de aangeslotene. Elke aangeslotene organiseert zijn winkel ook autonoom.”
Delhaize heeft een bijzonder loyaal netwerk van aangeslotenen. Het verloop is minimaal. “We stellen vast dat een nieuwe generatie zich aandient: de kinderen van onze aangesloten zelfstandigen. Dat schept vertrouwen in de toekomst. Mensen voelen zich goed bij de manier van werken van Delhaize.”

Carrefour Belgium
Carrefour werkt met Carrefour market en Carrefour express in franchising. “Je kan niet echt spreken van verschillende franchiseformules, maar de winkeloppervlakte en de shopping mission van Carrefour market en Carrefour express zijn natuurlijk niet dezelfde. De omkadering en de begeleiding bij de opstart van een winkel zijn dan ook daaraan aangepast en houden rekening met de specifieke behoeften bv. levering, bestelling, assortiment, opleidingen, enz…”, zegt Vera Vermeeren. “Voor beide formules is de regionaal directeur het aanspreekpunt van de franchisenemer. De opstart van een winkel wordt bovendien opgevolgd door een coach die de nieuwe franchisenemer begeleidt. Commerciële raadgevers staan eveneens ter beschikking om ondersteuning te geven.”

Carrefour market Groep Mestdagh
Carrefour market Groep Mestdagh, dat zijn 83 winkels waarvan 31 in franchising. Groep Mestdagh is in Vlaanderen haast onbekend. En volgens Raphaël Boucher zal het daar bij blijven. In Wallonië en Brussel is Groep Mestdagh wel degelijk een begrip. Het heeft er het prioritair exploitatierecht van Carrefour om de market-formule verder te ontwikkelen, voornamelijk met franchisenemers die geen royalty betalen over hun omzetcijfer. “Onze Carrefour markets hebben gemiddeld een oppervlakte tussen de 1 000 en 1 200 m², hoewel er een paar uitzonderingen zijn die op meer vierkante meters zitten. Ons inhouse ontwikkelingsteam gaat op zoek naar nieuwe locaties en ziet in Brussel en Wallonië nog expansiemogelijkheden. In november opent een nieuwe Carrefour market in Luik.”

Alvo
Alvo is geen franchising, wel een coöperatieve vereniging van momenteel 72 zelfstandige supermarktondernemers die in alle onafhankelijkheid hun eigen zaak uitbaten. Jan Pelgrims: “De zeer hoge graad van zelfstandigheid maakt dat ieder lid zelf accenten kan leggen waar nodig in zijn regio. We blijven natuurlijk ook openstaan voor nieuwe leden, dat spreekt voor zich. Verder hebben we ook het unieke samenwerkingsakkoord met Retail Partners Colruyt Group, waardoor wij mee genieten van de beste aankoopvoorwaarden van België, gekoppeld aan een Cost+-systeem. Daarnaast is Alvo een coöperatieve vennootschap in de puurste zin van het woord. Dat maakt dat elke euro die binnenkomt op de centrale ook verdeeld wordt onder de leden. Juist daarin onderscheiden wij ons van de meeste andere franchisegevers waar wél aanzienlijke marges blijven kleven in het hoofdkantoor.”

Bron: Storecheck