Wet van 19 December 2005

Raadpleeg direct de wet van 19.12.2005 over precontractuele informatie op de website www.ejustice.just.fgov.be