Franchising in België

 

Franchising in België : de groei versnelt

Franchising is geen nieuw concept in België. Het eerste netwerk kwam tot stand in 1930 !

Vandaag neemt de groei toe.

De hedendaagse schattingen van de BFF zijn:

 • Aantal franchisegevers: 100
 • Aantal franchisenemers: 3.500
 • Aantal betrekkingen: 30.000
 • Omzet: 2,4 milliard euro
 • 6 % van de kleinhandel

Het totale aanwervingspotentieel vertegenwoordigt 12.200 nieuwe banen op 3 jaar via de franchisesector.

En in het buitenland ?

Franchising is een middel voor expansie. Zij laat de vooruitgang toe van de middenstand, onontbeerlijk voor het evenwicht van de economie

Raadpleeg de website van de EFF ( European Franchise Federatie )

De toekomst van Franchising in Belgïe

Momenteel zijn de doe-het-zelf, de distributie en de confectie de meest verdeelde franchise concepten.

We vinden eveneens een grote stijging van franchisegevers binnen de domeinen van de binnenhuisinrichting ( toestellen ) en de fast-food.

Ook zijn er totaal nieuwe activiteiten, die zich voor franchise openen.

Volgende grote tendensen zijn merkbaar:

 • stijging in het aantal franchisegevers
 • stijging van het aantal franchisenemers
 • stijging van het aandeel van de commerciële samenwerking binnen de distributie
 • internationalisatie van de netwerken
 • ontwikkeling van de diensten franchise
 • ontwikkeling van de distributie franchise ( lees: met referenties )

De franchise zal de komende 3 jaren voor 12.200 nieuwe banen zorgen.