Franchise en concessies van alleenverkoop: een oude controverse wordt nieuw leven ingeblazen

Geplaatst door: Franchising Belgium

Op 10 mei 2022 heeft de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg van Brussel een vonnis gewezen dat de controverse doet herleven over de toepassing van de wettelijke regeling inzake de eenzijdige beëindiging van voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop op contracten van distributiefranchise.

Om het artikel volledig te lezen : hier klikken.