Een tweede bijkomende pensioenpijler voor zelfstandige natuurlijke personen

Geplaatst door: Franchising Belgium

Goed nieuws!

Op 20 juli 2016 heeft de ministerraad het voorontwerp van wet van de ministers Daniel Bacquelaine en Willy Borsus goedgekeurd dat tot doel heeft zelfstandige natuurlijke personen, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers de mogelijkheid te bieden op verschillende wijzen een bijkomend pensioenkapitaal op te bouwen.

Harmonisering van de rechten

Alle zelfstandigen hadden al de mogelijkheid om in te tekenen op het Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) maar alleen zelfstandigen in een vennootschap konden een individuele pensioentoezegging aangaan. Deze maatregel leidt tot een harmonisering van de rechten die inzake pensioen aan de zelfstandigen zijn toegekend. Iedereen kan dus dezelfde fiscale voordelen genieten en de gepaste middelen aanwenden om zich een beter pensioeninkomen te verzekeren.

Wanneer gaat deze maatregel in?

De datum van inwerkingtreding is nog niet officieel maar zou gelegen moeten zijn in 2017. Het voorontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Group S – SVZ