Een onderzoeker voor zowel franchisegevers als franchisenemers

Geplaatst door: Franchising Belgium

De Belgische Franchise Federatie verwelkomde onlangs een nieuw geassocieerd lid: AGP Investigation, vertegenwoordigd door Alexandre Garcia. Wat zijn hun diensten? Wij zijn een privé-detectivebureau,” legt Alexandre Garcia uit. Wij helpen particulieren en bedrijven die op zoek zijn naar concrete informatie, een geschil willen oplossen of preventie willen opzetten”. Niets te maken met Sherlock Holmes, Hercule Poirot of Philip Marlowe. “Onze missies zijn allemaal verschillend: het kan gaan om certificaten van geschiktheid, tijdverificatie, merkdiefstal, een vervalst cv of een destabilisatieoperatie van een bedrijf.

Iemand achtervolgen? ja, maar…

Elk onderzoek moet in overeenstemming met de wet worden uitgevoerd. “We hebben een ministeriële machtiging die de opleiding die we hebben gevolgd sanctioneert. Maar dit geeft ons nog niet alle rechten”, legt Alexandre Gracia uit. Het is bijvoorbeeld uitgesloten om iets in iemands auto te installeren om zijn bewegingen te volgen. Alleen achtervolgen, meestal door twee personen, is toegestaan. En zelfs dan, alleen voor een beperkte tijd en alleen als de verdenkingen gegrond zijn.  

Om voor de hand liggende redenen van vertrouwelijkheid, handelt AGP Investigation met discretie. De opdrachten van een detective omvatten uiteraard intensief onderzoek op het internet en sociale netwerken, maar zij steunen ook sterk op observatie en menselijk potentieel. “Het kost soms tijd, maar je leert veel door met mensen te praten, met collega’s op het werk,… Het belangrijkste instrument van de speurder is zijn vindingrijkheid”.

Beter voorkomen dan genezen

Alexandre Garcia hamert op een ander punt: preventie is soms – vaak? – te verkiezen boven reactie. “In de Angelsaksische wereld is het inschakelen van een detective net zo gewoon als contact opnemen met een advocaat. We zijn er nog niet, maar de houding is aan het veranderen. In dit opzicht is het de verzekeringssector die in België het voortouw neemt. Stroomopwaarts werk blijkt gewoonlijk veel minder kostbaar – zowel wat het budget als de strategische gevolgen betreft – dan een onderzoek dat erop gericht is een leugen, een fout, een diefstal, … Door beroep te doen op een detective kan men informatie achter halen. En de informatie is macht”.

AGP Investigation is een Belgisch bedrijf dat, indien nodig, een beroep kan doen op zijn internationaal netwerk (Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, enz.). Voor alle leden van de Belgische Franchise Federatie is de eerste consultatie bij AGP Investigation gratis!