Een nieuwe voorzitter voor de Belgische Franchise Federatie!

Geplaatst door: Franchising Belgium

Op de Algemene Vergadering van de BFF, die plaatsvond op dinsdag 5 juni in het prachtige kader van het hoofdkantoor van ING te Antwerpen, werd een nieuwe voorzitter verkozen.

Alle mandaten van de bestuurders werden vernieuwd en een nieuwe bestuurder van de franchiseformule Midas werd aangekondigd.

De Raad van Bestuur van de BFF bezit hiermee 14 bestuurders, waarvan 12 franchisegevers (Burger Brands Belgium, Troc.com, Hubo, Carrefour, Delitraiteur, Point Chaud, Lunch Garden, McDonald’s, Quick, Ixina, Auto 5, Brico en Midas) en 2 franchisenemers (Quick en Hubo).

De heer Didier Depreay, die 14 jaar het voorzitterschap van de Belgische Franchise Federatie op zich nam, nam zijn ontslag omdat hij zich kandidaat stelt als voorzitter van de Europese Franchise Federatie (EFF) waarvan de verkiezing zal plaats hebben op 26 juni in Birmingham.

De heer Depraey stelde Yves Delaye, Vice-Voorzitter van de BFF, voor om hem te vervangen, die deze uitdaging, na goedkeuring van de Algemene Vergadering, aanvaardde.

De heer Didier Depreay kreeg, als dank voor zijn jarenlange inzet de titel van Ere-Voorzitter toegekend, waarmee hij een zetel behoudt in de Raad van Bestuur van de BFF. Hij zal als rechterhand van Yves Delaye nog zeer actief meewerken.

De heer Yves Delaye is mede-oprichter van de BFF en heeft een lange loopbaan in de franchisewereld achter de rug. Momenteel is Yves Delaye actief als Netwerkdirecteur bij Delitraiteur. Yves Delaye kondigde alvast met veel enthousiasme zijn ideeën aan aan de algemene vergadering voor de verdere ontwikkeling van de BFF.

De Algemene Vergadering werd afgesloten met een schitterende “one man show” van de welgekende humorist en entertainer Bob Delbeque, die de bedrijfswereld in het algemeen en de franchisewereld in het bijzonder op de korrel nam.

En tot slot vierden we dit nieuwe voorzitterschap met een netwerkavond onder de aanwezigen met een walking dinner.