Een gloednieuwe publicatie van de Europese Franchise Federatie (EFF)

Geplaatst door: Franchising Belgium

DE EUROPESE DEONTOLOGISCHE ERECODE voor FRANCHISING 2020 + de Richtlijnen van de PRECONTRACTUELE BEKENDMAKINGSVERPLICHTINGEN

1. Het bevat de EUROPESE DEONTOLOGISCHE ERECODE voor Franchising, volledig herzien en bijgewerkt in 2016. Een nieuw kenmerk ten opzichte van de vorige versie is dat het de precontractuele bekendmaking tot een MUTUAL-verplichting maakt tussen beide toekomstige partners, zowel de franchisegever als de franchisenemer. Het maakt ook het principe van “goede trouw” (“bonne foi”) doordringt alle bepalingen van de Code. In de eerdere versies van de Code werd het begrip “goede trouw” slechts in enkele bepalingen genoemd, waardoor het geen overkoepelend principe was voor de hele Code. Nu wel.

2. Het bevat de specifieke “bijlagen” van de leden van de nationale franchisevereniging van de EFF bij de code, ook bekend als hun “nationale verlengingen en interpretaties”.

Het staat de ledenverenigingen van het EFF immers vrij de code uit te breiden, uitsluitend voor toepassing in hun land, met bepalingen die zij passend en nuttig achten voor de betrekkingen tussen de franchisegever en de franchisenemer in hun land van herkomst. In deze editie zijn er 7 van dergelijke bijlagen opgenomen. Elke bijlage is zowel in de oorspronkelijke taal (talen) als in het Engels weergegeven.

De nationale bijlagen zijn zeer nuttig voor het EFF, omdat sommige van hun bepalingen, indien zij interessant en relevant worden geacht voor de hele franchisewereld in Europa, kunnen worden “geüpload” naar de kerntekst van de EUROPESE CODE. De EUROPEAN CODE is dus een levend en evoluerend instrument voor franchising, dat de ontwikkeling van de franchiseverhoudingen in Europa weerspiegelt. Dit is een van de redenen om de EFF CODE periodiek te herzien en te actualiseren.

De EUROPEAN CODE werd voor het eerst gepubliceerd in 1972 en is sindsdien 3 of 4 keer bijgewerkt.

3. Ten slotte bevat deze CODE iets nieuws: de EFF’s GUIDELINES op PRECONTRACTUELE DISCLOSURE. Het is een gedetailleerde uitwerking van de beginselen in de artikelen 3.3, 3.4 en 3.5 van de DEONTOLOGISCHE ERECODE.

Deze zelf gedefinieerde RICHTLIJNEN met andere woorden deze ZELF-REGULERENDE RICHTLIJNEN hebben het voordeel dat ze zijn bedacht en goedgekeurd door de franchisegevers en -nemers van de Raad van Bestuur van de EFF en vervolgens door alle leden van de EFF.

De papieren publicatie is gratis en is op aanvraag verkrijgbaar via info@fbf-bff.be of kan hier worden gedownload.