E-Privacy: het einde van de cookie banners?

Geplaatst door: Franchising Belgium

Meester Stijn Claeys, Racine Advocaten

Op vandaag moeten bezoekers van een website toestemming geven voor het gebruik van cookies, tenzij deze enkel gebruikt worden voor het doorgeven van informatie tijdens het internet bezoek (bv first party cookies die bijvoorbeeld taalkeuze tijdens de sessie bijhouden) of nodig zijn voor het online verlenen van de gevraagde dienst. De meeste websites bekomen deze toestemming door een banner te laten verschijnen, die ‘weggeklikt’ wordt waardoor toestemming wordt gegeven met de cookies.

Het voorstel voor een nieuwe e-privacy verordening, die zou ingaan op 25 mei 2018 verandert dit. Toestemming kan gegeven of niet gegeven worden door actieve keuzes in de pre-settings van internet browsers.

De e-privacy Verordening

Websites kunnen allerlei gegevens over bezoekers bewaren. U zal het wellicht al hebben meegemaakt dat u na een bezoek van een website over een bepaald product, nadien op andere websites reclame krijgt voor soortgelijke producten. Dit en nog veel meer is het resultaat van het gebruik van cookies (kleine tekstbestanden op websites die informatie over bezoekers bewaren die bij een later bezoek door diezelfde, of andere websites worden herkend).

De Europese richtlijn e-Privacy wou dat bezoekers hierover geïnformeerd werden en voor de meer intrusieve cookies dat zij hiermee uitdrukkelijk en met kennis van zaken dienden in te stemmen.

De Belgische wet op de elektronische communicatie vereist daarom de toestemming voor elke opslag van informatie of toegang tot informatie opgeslagen op de apparatuur van de gebruiker. Voor “first party cookies” die door de gebruiker zelf worden aangeschakeld (user input session cookies zoals taalherkenning, bezoeker identiteit herkenning etc) kunnen zonder een uitdrukkelijke toestemming (dus een eenvoudige melding dat er cookies worden gebruikt bij het begin van het bezoekt van de website volstaat dan). Voor cookies die verder gaan is wel een uitdrukkelijke toestemming nodig. De meeste websites zijn daarom tegenwoordig voorzien van een ‘pop up’ venster waarbij de toestemming van de bezoeker wordt gevraagd voor het gebruik van dergelijke cookies (waarover informatie beschikbaar is in het privacy beleid dat dan meestal op een andere plaats binnen de website te vinden is.

Uit studies blijkt echter dat de meeste website bezoekers de banners waarin hun toestemming gevraagd wordt met het gebruik van cookies eerder als een last worden ervaren. Ze worden zo snel mogelijk weg geklikt om verder te kunnen surfen, zodat ze hun doel voorbij schieten. Mensen lezen ze niet en begrijpen dan ook niet waarmee ze hebben ingestemd.

Met het voorstel voor een nieuwe e-privacy verordening (die dus vanaf 28 mei 2018 van toepassing zou worden, zonder dat ze moet omgezet worden in ‘Belgische wetgeving’), wil de Europese Commissie internet gebruikers daarom de mogelijkheid geven om éénmalige globale in te stemmen met bepaalde types cookies of bepaalde types cookies juist niet toe te laten, via een actieve keuze in de browserinstellingen. Voor ‘ongevaarlijke’ cookies, louter nodig voor het aangenamer en beter surfen zal in het algemeen geen toestemming meer nodig zijn, voor cookies die toelaten bezoekers te volgen tijdens latere bezoeken of bezoeken van andere websites, zal de toestemming wel nog nodig zijn, maar kan deze nu op voorhand, globaal gegeven worden bij de instelling van uw internet browsers. Eenieder zal dus bij een update van de browser, maar ten laatste voor 28 mei 2018 gevraagd worden een actieve keuze te maken voor strenge of minder strenge privacy instellingen. Deze keuze is dan bindend voor alle websites die de eindgebruiker bezoekt.

Deze globale toestemming is echter niet de enige manier om toestemming met het gebruik van cookies te bekomen. Websites kunnen er nog altijd voor kiezen om toch een specifieke afwijkende toestemming te bekomen via de ondertussen klassieke ‘banner’. Afwachten dus of de e-privacy verordening er komt zoals nu voorgesteld door de Commissie en of dit grote veranderingen zal brengen.

Conclusie

Bij het creëren van uw website dient u transparant te zijn over de gebruikte cookies. Voor tracking of third party cookies die meer doen dat gegevens bijhouden nodig voor een comfortabele surf-sessie op de website, moet toestemming van de gebruiker bekomen worden. Indien dit voorstel van e-privacy verordening aangenomen wordt zal dit vanaf 25 mei 2018 hoeft dit niet meer via een ‘vervelende’ banner, maar kan een website vertrouwen op een actieve browser instelling van de website bezoeker.

Meester Stijn Claeys, Racine Advocaten