Duale distributie en hybride platforms: nieuwe grenzen voor franchisegevers

Geplaatst door: Franchising Belgium

Op 1 juni 2022 trad de nieuwe verticale groepsvrijstellingsverordening in werking. De daarmee verband houdende richtsnoeren inzake verticale beperkingen werden definitief vastgesteld op 30 juni 2022.  Met de nieuwe VGVV voert de Europese Commissie bepaalde beperkingen en verduidelijkingen in voor verticale relaties, met name voor duale distributie.  Deze veranderingen kunnen belangrijke praktische gevolgen hebben voor de franchise sector.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.