Didier Depreay opnieuw verkozen als voorzitter van de Europese Franchise Federatie

Geplaatst door: Franchising Belgium

Op 26 juni 2018 heeft de Algemene Vergadering van de EUROPESE FRANCHISE FEDERATIE haar nieuwe Raad van Bestuur gekozen, die uitsluitend bestaat uit actieve franchiseondernemers, franchisegevers en franchisenemers, elk met volledig stemrecht.

Didier Depreay, CEO van het Franchise netwerk Point Chaud,  werd hierop opnieuw voor 2 jaar verkozen als voorzitter, evenals vice-voorzittrer de heer Hubert Claes , franchisenemer van de franchiseformule Hubo. Twee Belgen in de Raad van Bestuur van de EFF die bestaat uit franchisegevers en franchisenemers  die samen werken om Ethische Franchising in Europa te definiëren, te bevorderen en te verdedigen.

De EFF is er sterk van overtuigd dat de kracht van het franchise business model, waarbij zelfstandige ondernemers (franchisegever & franchisenemer) samenwerken om hun respectievelijke bedrijven te laten groeien in een netwerk waarin elke ondernemer zelfstandig werkt in wederzijds vertrouwen, respect en dialoog en evenwichtige rechten en plichten.

De missie van de Europese Franchise Federatie is bij te dragen aan het verzekeren van dit wederzijdse succes door binnen de franchisegemeenschap in Europa de waarden te bevorderen die in de EUROPESE CODE OF ETHICS FOR FRANCHISING zijn verwoord.